SAPERE – vědět, jak žít

Družstvo našich žáků ve složení Sabina Hrabčáková (9.B), Petr Němec  (8.A) a Barbora Růžičková (7.B) získalo 2. místo v okresním kole soutěže SAPERE – vědět, jak žít, zaměřené na zdravý životní styl. Zůstali tak jen kousek od postupu do krajského kola, k pěknému umístění blahopřejeme.

Mgr. Jiřina Koberová, učitelka předmětu výchova ke zdraví