Seznamy budoucích prvňáků od 1. září 2015/16

Mgr. Jitka Janálová 1.A

30
21
26
42
9
5
11
45
15
18
41
27
31
16
17
32
40
13
36
37
28
47

Mgr. Jaroslava Werbynská 1.B

19
29
46
6
25
20
39
44
7
34
35
23
8
3
2
22
14
33
38
49
43
48