Škola se stala partnerským pracovištěm Evropského centra jazykových zkoušek

Škola se stala partnerským pracovištěm Evropského centra jazykových zkoušek, garantem anglického jazyka je Mgr. Petra Říhová.