Škola zařídí – kraj zaplatí

Dne 25.9. 2014 jsme s žáky osmých a devátých tříd uspořádali exkurzi do Prahy. První zastávka byla v Národním zemědělském muzeu s velmi pěkně připravenou expozicí o recyklaci odpadních hmot. Součástí exkurze byla také návštěva Petřína s prohlídkou zrcadlového bludiště a Štefánikovy hvězdárny.

Tam studenty nejvíce upoutala ukázka největšího dalekohledu v ČR a přednáška o vesmíru. Velká část nákladů na exkurzi byla hrazena z grantu “Škola zařídí – kraj zaplatí”KÚ České Budějovice, zaměřeného na výchovu a vzdělávání mladé generace v oblasti nakládání s odpady. Pro žáky byla exkurze velmi zajímavá a všem se v Praze velmi líbilo.

Ing. Zdena Valková, ZŠ Hlinecká