Školní družina

Vážení rodiče,

sdělujeme, že platby v hotovosti za pobyt dítěte ve ŠD budou přijímány v kanceláři školy.

Způsoby úhrady:

1.Dvě platby v hotovosti za školní rok:

  • období září – prosinec 400,- Kč
  • období leden – červen 600,- Kč

2.Dvě platby bezhotovostním převodem na účet školy za školní rok:
(tuto variantu upřednostňujeme)

  • období září – prosinec 400,- Kč
  • období leden – červen 600,- Kč

Při platbě vždy musí být uveden VS, aby mohla být platba spárována.

č. účtu: 9101402544/0600