Školní jarmark na ZŠ Hlinecká

V pátek 11. 5. po poledni dozněly poslední zvuky “školní hymny” a byl zahájen školní jarmark s přívlastkem první ročník. Školní jarmark se konal na školním hřišti a pro žáky a návštěvníky byl připraven bohatý zábavný program. Zajímavé hry, soutěže s ekologickým zaměřením, skákací atrakce pro nejmenší, sběr papíru, opékání buřtů , prezentace školních výrobků a doprovodné pěvecké vystoupení našich žáků všechny návštěvníky bavilo.

V rámci této akce žáci z 8. a 9. ročníků školy zajistili i přesun zeminy do květinových kontejnerů na školní terase a tím se podíleli na jejím znovuzkrášlení. Žáci, kteří pomáhali s organizací pátečního odpoledne byli odměněni ve formě buřta na opečení. Školní jarmark zdobily výrobky a upomínkové předměty žáků z naší školy. Poděkování náleží všem zúčastněným učitelům, nebýt jejich nadšení a nebýt šikovnosti žáků, nevznikly by tak pestré, rozmanité a zajímavé výtvory, které si rodiče, hosté, ale i sami žáci odnášeli na památku domů.

Nemalé poděkování patří zřizovateli školy za poskytnutí příspěvku z oranžového roku. Velkou zásluhu na uskutečnění akce mají členové týnské komise revitalizace sídlišť, společnost Rumpold, společnost EKO KOM, stanice Pomoc přírodě, Vltavotýnské lahůdky a v neposlední řadě pak Kácovská věž za zajištění občerstvení. Školní jarmark se vydařil. Věřím, že na společně strávené odpoledne budeme všichni s radostí vzpomínat .      

Mgr. Hájková, ředitelka školy