Úspěch žáků ZŠ Hlinecké v dopravní soutěži

Dne 26. dubna proběhlo na dopravním hřišti v Týně nad Vltavou oblastní kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se zúčastnilo celkem 7 škol. Žáci se po dvouleté pauze bez soutěží a dalších akcí velmi těšili. Družstva složená vždy ze dvou dívek a dvou chlapců měla prokázat své znalosti a dovednosti ve 4 disciplínách. Praktická část zahrnovala jízdu na dopravním hřišti stanovenou trasou podle pravidel v časovém limitu (tady měl náš tým trochu smůlu a nasbíral pár trestných bodů) a jízdu zručnosti.

V teoretické části žáci absolvovali test znalostí silničního provozu (zde se nám dařilo nejlépe a nikdo z našeho týmu neobdržel ani jeden trestný bod) a nakonec odpovídali na otázky o poskytování první pomoci.I přes náročnost některých disciplín a velkou konkurenci se nám podařilo vybojovat 1. místo! Soutěž si žáci užili a s hrdostí nesli do školy zlatý pohár.

Mgr. Martina Babková, učitelka