Už jsme čtenáři

V pondělí 8. listopadu přivítala paní knihovnice Janovská druháky ze ZŠ Hlinecká v Městské knihovně. Připravila pro děti pestrý program plný pohádkových hádanek. Každý žák přečetl kousek z příběhu o veverce a nejeden sklidil velkou pochvalu. Přestože nám distanční výuka v první třídě učení zkomplikovala, vše jsme zvládli a písmenka jsou naši kamarádi. Na závěr našeho setkání složili žáci slib a byli pasováni na čtenáře. Jednohlasné „slibuji“ znělo celou knihovnou. Paní knihovnice děti odměnila knížkou „Katka a klokan ze šuplíku“ a pamětním listem, který umožňuje dětem celý rok vstup do knihovny zdarma. Přijali jsme pozvání na vánoční besedu v knihovně a rozloučili se. A co prožíval klokan ze šuplíku? To si děti určitě přečtou v knížce samy. Už jsou přece čtenáři.

Děkujeme paní Janovské za pěknou akci pro děti.

Mgr. Alena Šebestová a žáci 2. A