Velká tělocvična se obléká do nového

V květnu jsem vás, vážení čtenáři, informovala o získání dotace z Jihočeského kraje na podporu sportu ve výši 550 tisíc Kč. Dotaci využila škola na projekt “Modernizace velké tělocvičny”, cílem projektu je nahrazení stávající podlahy novým sportovním povrchem tzv. TARAFLEXEM.  Realizace projektu probíhá o letních prázdninách a nyní je již v závěrečné fázi. Na novou sportovní podlahu a některé úpravy v tělocvičně se už nyní mohou těšit žáci naší školy, ale i veřejnost, která ji využívá k různým sportovním aktivitám. Děkuji zřizovateli, radě města a zastupitelům za podporu výše uvedeného projektu. 

Mgr. Hájková, řed. školy