Vlk v rouše beránčím

Na děti a mladé lidi v současné době působí celá řada negativních vlivů z našeho světa dospělých. Proto naše škola ZŠ Hlinecká v rámci minimálního preventivního programu a za finanční podpory Města Týn nad Vltavou už řadu let uskutečňuje projekt, ve kterém se snaží nejen problémy odhalit, ale zároveň dětem a též jejich rodičům podat pomocnou ruku. Aby bylo preventivní působení účinné, je potřeba znát aktuální stav věci.

Z tohoto důvodu je první fází monitoring rizikového chování a společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Touto cestou se anonymně zmapuje výskyt a stav vybraných forem rizikového chování a po té následuje zpracování získaných dat dotazníkovým šetřením a jejich předání vedení školy a školnímu metodikovi prevence. V dalších krocích se stanoví preventivní dění v návaznosti na výsledky (odborný seminář pro pedagogické pracovníky, preventivní aktivity pro žáky a rovněž beseda pro rodiče).  Tuto besedu pro rodiče naše škola uspořádala v rámci třídních schůzek a pozvala na ni odborníka na slovo vzatého pana Mgr. Pavla Váchu z Jihočeské univerzity a vedoucího společnosti Pyramidas. Fenomén dnešní doby – kyberšikana jako zneužití informačních a komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Pan Vácha objasnil, co všechno kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení těchto problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření. Zároveň přítomným rodičům vysvětlil pojmy z oblasti nedrogové závislosti a zaměřil se na vznik vývoje a fatálního dopadu nedrogové závislosti ne jedince a posléze na celou společnost. Skvělým způsobem zodpověděl všechny dotazy týkající se závislosti na počítačových hrách, mobilních telefonech, na rizika spojená s užíváním sociálních sítí a problémy virtuálního světa. Tohoto vlka v rouše beránčím. Vlka, jehož záludnost bohužel celá řada nás dospělých někdy podceňuje.

J. Hladeček, ŠMP ZŠ Hlinecká