Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

V pátek 08. 10. 2021 se konaly doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. Do poradního orgánu školy byl volen jeden zástupce z řad rodičů. Zákonnými zástupci žáků bylo celkem navrženo 14 rodičů, se zařazením na listinu kandidátů pak souhlasilo 11 rodičů. Novou členkou školské rady byla zvolena paní Kateřina Maršíková, obdržela nejvyšší počet hlasů.