Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

V pondělí 16. 9. 2013 se konaly doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. Do poradního orgánu školy byl volen jeden zástupce z řad rodičů. Zákonnými zástupci žáků bylo celkem navrženo 22 rodičů, se zařazením na listinu kandidátů pak souhlasilo 13 rodičů. Novou členkou školské rady byla zvolena paní Monika Smutná, obdržela nejvyšší počet hlasů.