Výsledek voleb do Školské rady při ZŠ Hlinecká na tříleté období od 1. 9. 2020

Výsledek voleb