Výsledek voleb do Školské rady ZŠ Týn nad Vltavou Hlinecká

V úterý 16.5.2017 se konaly volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou,
Hlinecká. Do poradního orgánu školy byli voleni čtyři zástupci z řad zákonných
zástupců. Zákonnými zástupci žžáků bylo celkem navrženo 27 rodičů, se zařazením
na listinu kandidátů pak souhlasilo 12 rodičů.

Zvoleni byli:
Josef Mikšovský, Ing.
Eva Rysková
Věra Kusbachová, Dis.
Monika Smutná