Výsledek voleb do školské rady

V úterý 10. 6. 2014 se konaly volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. Do poradního orgánu školy byli voleni čtyři zástupci z řad zákonných zástupců. Zákonnými zástupci žáků bylo celkem navrženo 42 rodičů, se zařazením na listinu kandidátů pak souhlasilo 16 rodičů.

Zvolení byli:

  • Pavla Porodová, MUDr.
  • Gabriela Caltová
  • Lada Chlumecká, lng.
  • Monika Smutná

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy