Výsledky akce Věnuj mobil

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu VĚNUJ MOBIL, jehož cílem je sběr a opětovné využití starých mobilních telefonů. Žáci naší školy nasbírali celkem 138 přístrojů, umístili jsme se tak v rámci Jihočeského kraje na 2. místě v celkovém počtu odevzdaných telefonů a na 4. místě při přepočtení na celkový počet žáků školy (0,39 mobilu na 1 žáka).

Do soutěže se zapojilo 362 škol a bylo sebráno 16 275 mobilů, část z nich bude repasována a předána charitativním organizacím, ostatní budou recyklovány.

Přestože soutěž je každoročně časově omezená, žáci mohou přinášet použité mobilní telefony v průběhu celého školního roku a odevzdat je třídnímu učiteli nebo v ředitelně školy. Pokud je přístroj ještě funkční, je dobré přidat i nabíječku a spojit např. gumičkou.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, a těšíme se, že se přidají i ostatní. Nevyhazujte staré mobily, mohou ještě sloužit!