Za poznáním a zážitky do Prachatic

Přírodovědné exkurze a výlety pořádáme na naší škole pravidelně. Letos se nám podařilo získat grant Jihočeského kraje zaměřený na environmentální výchovu, část nákladů hradila škola, a tak se mohli sedmáci a osmáci podívat do Centra ekologické výchovy Dřípatka Prachatice.

Centrum nabízí řadu výukových programů a zároveň ubytování přímo v budově. Žáci si tu vyzkoušeli různé aktivity, hry a soutěže, podívali se do přírody, vyrobili ruční papír, učili se, jak zacházet s odpady a neplýtvat vodou, trénovali zásady první pomoci. Nechyběl ani večerní oheň s opékáním vuřtů a procházka krásnými Prachaticemi s vyprávěním místních pověstí, pro mnohé byla zajímavá i samotná cesta vlakem. Domů všichni odjížděli s novými zkušenostmi a spoustou zážitků.

učitelé přírodních věd ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká