Žáci 1. A ze ZŠ Hlinecká  jsou už čtenáři

Žáci 1. A byli 24. května pasováni na čtenáře

 „Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, pasuji tě na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.“ Tímto slibem byli žáci 1. A pasováni na čtenáře v Městské knihovně.

Nejdříve si je ale paní knihovnice Janovská vyzkoušela, jak dobře znají pohádky, a musím říci, že ani jedna pohádková hádanka nezůstala bez správné odpovědi. Všichni museli také dokázat, že umí opravdu číst. Následně každý žáček poklekl a byl paní místostarostkou Fraňkovou slavnostně pasován. Přiložením meče na rameno a slovem „slibuji“ se žáci stali právoplatnými čtenáři. Dostali krásnou knihu, pamětní list a možnost chodit do Městské knihovny.

Po pasování následovalo milé povídání s paní knihovnicí, jak si knížky půjčovat a jak se k nim chovat. Děkuji paní Janovské a Fraňkové za pěknou akci pro děti.

Milé děti, moji žáčci, přeji vám, aby vás knížky provázely celým životem, aby se staly vašimi novými kamarády.

Vaše p. uč. Alena Šebestová