Žáci ze ZŠ Hlinecká znovu na Dřípatce

V září a v říjnu se žáci naší školy znovu vypravili v doprovodu svých vyučujících na dvoudenní pobyty do Centra ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Zúčastnily se jich postupně všechny třídy 2. stupně, žáci absolvovali různé vzdělávací programy jako například Nebezpečná zvířata, Cesta jídla, Ovce, vlna a její zpracování, Výroba ručního papíru a další.

Kromě toho trávili čas v přírodě, ať už v Areálu lesních her, výstupem na Libín, opékáním buřtů na zahradě centra nebo různými jinými aktivitami v okolí Prachatic. Pro šesťáky byla tato akce zároveň adaptačním pobytem. Většina nákladů byla hrazena z dotace Jihočeského kraje z programu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, žáci dopláceli pouze 50 Kč jako spoluúčast na celém projektu a mohli se tak zúčastnit opravdu všichni. Pobyt na Dřípatce se tak již stává tradicí a důležitou součástí environmentální výchovy, navíc pomáhá udržovat dobré a bezproblémové vztahy mezi žáky ve třídách.

učitelé ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká