Zahájení výuky ve školním roce 2017 – 2018

Vážení rodiče, milí žáci

  • Školní rok 2017 – 2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin. Provoz školní družiny bude zajištěn.
  • Žáci 4. a 5. ročníků se budou opět vzdělávat v původních prostorách budovy školy na Vinařického náměstí.
  • Stravování žáků 4. a 5. ročníků bude do odvolání zajištěno v hlavní budově školy na Hlinkách. Přechod žáků na oběd bude organizován s pedagogickým dohledem.
  • Žáci navštěvující ŠD v budově na Vinařického náměstí půjdou na oběd a zpět do družiny v doprovodu své paní vychovatelky.