Zajištění výuky žáků po dobu uzavření školy

Vážení rodiče a žáci naší školy, 

po celou dobu mimořádného opatření Vlády ČR je žákům zakázán vstup do budovy školy. Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů budou až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály a úkoly prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky příp. jinými způsoby on-line komunikace. Zaslané učivo a studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu, žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.  Věnujte tudíž zaslaným materiálům pozornost.  

V těchto dnech by vás měli kontaktovat třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Pokud se tak nestane do pondělí 16. 3. 2020, spojte se s třídním učitelem prostřednictvím email adresy /kontakt na webových stránkách školy/, případně zavolejte do kanceláře školy /385731440, 604216500/.

Připomínáme, že všichni žáci naší školy mohou využívat server „Pro školy“ (www.proskoly.cz),kde jsou k dispozici různé testy např. matematika, čtenářská gramotnost, angličtina pro nejmenší, paměťové testy, kvízy atd. Přístupové údaje obdrželi žáci již na začátku školního roku. V případě ztráty těchto přístupových údajů kontaktujte svého třídního učitele, hesla vám sdělí.  

vedení školy