Žákovská školní dílna na ZŠ Hlinecká se oblékla do nového!

2015-dilnaV květnovém čísle měsíčníku Vltavín jsem vás, vážení čtenáři, informovala o průběhu realizace projektu „Modernizace žákovské školní dílny“ na ZŠ Hlinecká. Finanční dotaci na způsobilé výdaje získala škola v rámci 34. Výzvy z ROP Jihozápad. Celkové náklady na projekt činily 1 134 249 Kč, způsobilé výdaje byly 791 689 Kč, výdaje na stavební úpravy byly vyčísleny na 342 562 Kč. Díky podpoře zřizovatele školy Města Týna nad Vltavou, z jehož prostředků byly uhrazeny nezpůsobilé výdeje, mohly vzniknout v žákovské školní dílně dva oddělené prostory, dílna na dřevo a dílna na kovo.

V závěru školního roku se dokončovaly poslední úpravy rozšířených prostor a přicházely poslední dodávky materiálu.   Žákovská dílna dostala nový vzhled, byla doplněna 7 novými dřevěnými stoly, tzv. hoblicemi, 24 kusy kovových ponků, na nichž je upevněn svěrák s teleskopickým držákem. V dílně nechybí moderní informační technologie, na posuvných pylonech je umístěna interaktivní tabule doplněna netebookem, vizualizérem, dataprojektorem a potřebným softwarem, PC je připojeno k internetové síti. Obě dílny jsou pokryty novým protiskluzovým linem, prostory jsou doplněny novými regály. Zmodernizovanou dílnu získají žáci k užívání již od 1. září nového školního roku. Zmodernizovaná dílna jistě přispěje k rozvoji technických dovedností žáků naší školy a do budoucna tak zvýší i jejich zájem o technicky zaměřené obory.

Z. Hájková, ředitelka školy