Zápis do 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků

Zápis do 1. ročníku

Ředitelství Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká oznamuje, že zápis do 1. ročníku se koná:

 • v pátek 6. 4. 2018 v době 13:00 – 17:00 hodin
 • v sobotu 7. 4. 2018 v době 9:00 – 12:00 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte.

Až do naplnění kapacity bude škola přijímat děti ze všech mateřských škol
bez ohledu na spádové oblasti škol!

Zápisní lístek


Náhradní zápis

Náhradní zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne ve středu 11.04.2018 od 12:00 hod.- 14:00 hod.


Jak probíhá zápis na naší škole?

 1. Rodiče (zákonní zástupci) s budoucím prvňáčkem přijdou do libovolné třídy, budoucímu žákovi se bude věnovat paní učitelka, rodiče zatím vyplní zápisní lístek (zápisní lístek je rovněž možné vyplnit předem po stažení z webových stránek školy a přinést s sebou) a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Rodiče jsou po celou dobu s dítětem ve třídě.
 2. Ze třídy rodiče přejdou do kanceláře školy, kde předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, dále vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V případě potřeby vyplní žádost o odklad povinné školní docházky (o odkladu školní docházky může být rozhodnuto až po dodání obou příslušných doporučení, z pedagogické poradny a od dětského lékaře). Rovněž obdrží registrační číslo žáka.
 3. Rozhodnutí o přijetí se již rodičům nezasílá, ani si jej rodiče nemusí vyzvednout (dle novely školského zákona od 1. 1. 2013). Nejpozději do 15 dnů budou registrační čísla přijatých žáků zveřejněna na webových stránkách školy (www.zshlinecka.cz) a na vstupních dveřích školy. Předpokládaný termín zveřejnění je 13. 4. 2018. Naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech žáků, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí. V případě zájmu si pak rodiče mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme v ředitelně školy.


Co by měl budoucí prvňáček znát?

 • Každý šikovný budoucí prvňáček zná své jméno, ví kolik je mu let a dokáže povědět adresu svého bydliště.
 • Už nepotřebuje maminku k tomu, aby se sám oblékl, zavázal tkaničku u bot, umyl se, a také umí sám jíst příborem.
 • Jistě pojmenuje i základní barvy, nakreslí postavičku, které nechybí žádná část těla, a nebojí se zazpívat pěknou písničku nebo přednést básničku.
 • Budoucí žák rozezná základní tvary (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník), dokáže rozeznat, čeho je málo, čeho moc, co je větší, co menší, a kdo je bystrý, jistě napočítá do pěti.

Co potřebuje prvňáček pro školní práci:

 • uzavřené podepsané přezůvky a pytlík na přezůvky
 • vhodný cvičební úbor a sportovní obuv
 • podepsaný ručník
 • podepsaný kufřík na výtvarnou výchovu a v kufříku nůžky, černou tuš, hadřík, širokou misku na vodu, igelit na stůl
 • v aktovce velkou průhlednou fólii A4 a A5 (na kterou se dá psát tužkou), obaly na sešity a učebnice, desky na písmenka, desky na sešity A4, pero, pastelky

V čem mohou rodiče pomoci:

 • Nestrašte dítě školou.
 • Naučte dítě rozlišovat čas na povinnost a zábavu.
 • Často s dítětem hovořte, opravujte výslovnost, příp. navštěvujte logopeda pro nápravu řeči.
 • Posilujte sebedůvěru dítěte.
 • Naučte dítě udržovat pořádek ve svých věcech.
 • Nesnažte se dítě učit sami dopředu číst a psát.
 • Nepřecvičujte leváka, nejde o žádnou vadu či nedostatek.
 • Těšte se na školu spolu s dítětem, dávejte radost najevo.
 • Cvičte samostatnost dítěte v oblékání, obouvání, sebeobsluze, použití WC, mytí rukou.
 • Nechejte dítě často vystřihovat, malovat, vykreslovat, opravujte špatné uchopení tužky, (patří do špetky).

Pro rodiče budoucích prvňáčků připravujeme schůzku, která se bude konat

v úterý 19. června 2018 od 16.00 hod.

Schůzky se mohou zúčastnit všichni rodiče a jejich děti, kteří se chtějí seznámit s budoucí paní učitelkou, (změna vyhrazena), se třídou, se spolužáky. Na schůzce budou projednány všechny organizační otázky nového školního roku (školní družina, jídelna, kroužky, režim školy) tak, aby vstup vašeho dítěte do školy proběhl v co největším klidu.

Informační leták

Hodně úspěchů budoucím školákům a jejich rodičům!


Den otevřených dveří

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na:

“DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”

který se bude konat ve středu 28. března 2018 od 10:00 – 16:00 hodin v budově ZŠ Hlinecká