Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká

“Když zvoneček zazvoní,
každý z nás se postaví.
Už jsme velcí školáci,
připraveni na práci.” 

Není to tak dávno, co naši prvňáci zahájili touto motivační básničkou svoji školní práci. Většina dětí usedla do školních lavic s radostí, plni očekávání, co je vlastně v té 1. třídě čeká. Dnes jsou z nich již “ostřílení” školáci. Zvykli si na školní prostředí a na nové povinnosti. Nikdo nepláče steskem, na ten není čas, nikdo se nebojí, protože není čeho.

Hravou a poutavou formou vykládáme a procvičujeme veškeré učivo. V současné době již naši prvňáci čtou slova a věty, soustředí se především na porozumění čtenému, zapisují své myšlenky hůlkovým písmem. Všichni se moc snaží, vždyť jejich úsilí bude ve škole korunováno “Pasováním na čtenáře”. Rodiče našich žáčků mají možnost se pravidelně účastnit ve vyučovacích hodinách a vidět tak své děti při práci.  Začátkem dubna, v pátek 7. 4. a v sobotu 8. 4. 2017 , proběhne zápis budoucích prvňáků. Pro ně a jejich rodiče připravujeme projekt “Vyučování nanečisto”a “Dny otevřených dveří”.  Máme radost, když se od budoucích prvňáčků dozvíme, že se do naší základní školy těší.

učitelky 1. tříd ZŠ Hlinecká