Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká

V tomto roce poprvé probíhaly zápisy do 1. tříd na všech základních školách v naší republice v měsíci dubnu.  Na naši školu se dostavilo téměř 50 dětí se svými rodiči. Budoucí prvňáci ukazovali, co všechno už umí, recitovali básničky, zpívali, kreslili postavu, poznávali geometrické tvary a barvy, povídali si s paní učitelkami.

Domů si za odměnu odnášeli drobné dárečky. Slavnostní chvíle a první zkoušku mají děti za sebou.  Za pár měsíců jim nastanou již „opravdové povinnosti“.  Všem nově zapsaným žákům přejme, aby se jim od září v naší škole líbilo, aby si našli v početně přívětivém třídním kolektivu dobré kamarády, aby hravou a poutavou formou získávali nové informace a vědomosti. 

Ke kvalitnímu a úspěšnému vzdělávání jim zcela jistě pomohou jejich nové paní učitelky.

Mgr. Hájková, ředitelka školy