Zápis pro ukrajinské děti 1. 6. 2022 – 20. 6. 2022

Ředitelství Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká oznamuje
zvláštní zápis pro ukrajinské děti do 1. ročníku se koná:

termín: 1. 6. 2022 – 20. 6. 2022
čas: 8:00 – 14:00 hod.
(vhodné se předem domluvit)

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

U zápisu rodič předloží doklad prokazující jejich totožnost včetně totožnosti jejich dítěte, prokáží souhlas s pobytem na území republiky /vízový štítek, popř. razítko v cestovním pasu/.

Bližší informace o škole na internetové adrese www.zshlinecka.cz, možnost osobní konzultace s ředitelkou školy, tel. kontakt 725032581