Změna telefonního čísla na školní družinu v budově na Vinařického náměstí

Nové telefonní číslo je:  720 063 035