ZŠ Hlinecká a Jihočeská univerzita Č. Budějovice

Naše škola se zapojila do projektu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, cílem projektu byla „Podpora rozvíjení informatického myšlení“. Škola v projektu ověřovala učebnici – Programování ve SCRATCHI pro žáky 2. stupně základní školy. Výuka probíhala v 7. třídě v předmětu Informatika dle ověřované učebnice, hodiny výuky byly vedeny paní uč. Mgr. Hanzlíkovou.

V rámci ověřování bylo konstatováno, že naši žáci získali požadované kompetence, rozvíjely se mezipředmětové vztahy. Atmosféra ve třídě byla tvůrčí, většina aktivit žáky bavila. Díky současné modernizaci počítačové učebny mohou být získané kompetence žáků v rámci ověřovacího projektu i nadále plně rozvíjeny.

Mgr. Hájková, ředitelka školy