ZŠ Hlinecká na exkurzi v Hněvkovicích

 Dne 22. 4. 2014 se žáci 8. tříd zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU Hněvkovice. Po příjezdu do nově opraveného areálu nás přivítal pan ředitel Ing. Plaňanský. Uvedl nás do učebny a seznámil s učebními obory, které lze na této škole studovat. Pak následovala prohlídka odborných učeben s panem Ing. Liškou. Viděli jsme za plného provozu truhlárny, strojovny, svařovny, kovárny, ale i kuchyňku. Tam se žáci mohou naučit praktické dovednosti. Na závěr naší exkurze následovalo malé občerstvení ve školní jídelně a zodpovězení nejrůznějších dotazů. Za pěkné a milé přijetí děkujeme vedení školy a všem zaměstnancům SOŠ a SOU Hněvkovice. Těšíme se na další exkurze u Vás.

žáci  8. tříd