ZŠ Hlinecká plní funkci krizové školy

V případě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR plní naše škola funkci tzv. krizové školy.

Škola zajišťuje péči o děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zdravotních či sociálních služeb. Rodiče, kteří vykonávají některou z uvedených profesí a nemohou se o své dítě postarat, mohou využít služeb naší krizové školy. Na základě pokynu hejtmanky JK je naše krizová škola otevřena pro děti a žáky od 14. října.

Péče o děti-žáky je nastavena ve formě aktivit ŠD, žáci si ale mohou přinést i úkoly, s jejich plněním a vypracováním jim pomáhají paní vychovatelky a asistentky pedagoga. Pro přítomné děti-žáky je zajištěn oběd. Rodiče, vykonávající výše uvedené profese, mohou své dítě přihlásit do krizové školy kdykoliv v průběhu nouzového stavu, je nutné dítě nahlásit minimálně 24 hodin před nástupem do školy, oběd pro dítě je potřeba přihlásit u vedoucí školní jídelny. V případě zájmu volejte na telefonní čísla – 385 731 440 (kancelář školy), 725 032 581 (ředitelka školy). Dětem – žákům přejeme v této složité době příjemný pobyt v naší škole. Věříme, že se vám u nás bude líbit.

Vedení ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká