ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.

Čas běží jako voda a z našich budoucích prvňáčků jsou dnes již šikovní školáci, kteří mají svůj slavnostní den za sebou. Dne 1. září jsme vítali dvě početně přívětivé třídy nových školáků. V doprovodu svých rodičů byli noví žáci přivítáni nejen svými paní učitelkami, ale i zástupci zřizovatele školy. Nové žáky navštívil pan starosta města Ing. Ivo Machálek, pan radní Karel Moravec a vedoucí odboru školství paní Mgr. Milada Pixová Hodná.

Noví žáčci i jejich rodiče jistě ocenili přítomnost zástupců města v tento slavnostní den, ale jistě ocenili i finanční příspěvek zřizovatele školy na zakoupení pomůcek pro prvňáčky ve výši 39 tisíc Kč. Přejme si, ať se našim novým žákům ve škole líbí a zažívají v ní mnoho zábavy a úspěchů.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy