ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě dítěte. Dne 1. září jsme přivítali dvě početně přívětivé třídy nových školáků. V doprovodu svých rodičů, prarodičů a ostatních hostů byli noví žáci přivítáni svými paní učitelkami. O tento slavnostní okamžik se s prvňáky podělil i sám pan starosta města Ing. Ivo Machálek. Přejme si, ať se novým žákům ve škole líbí, ať mají samé dobré kamarády a zažívají mnoho školních úspěchů. Vedení školy děkuje zřizovateli Městu Týn nad Vltavou za štědrý finanční dárek pro prvňáčky, určený k zajištění potřebných pomůcek. Nemalé poděkování patří i paní Kokešové, která poskytla novým žákům dárky s dopravní tématikou.

Vážení rodiče, velmi si vážíme vašeho zájmu o vzdělávání v naší škole, budeme se snažit vaši důvěru nezklamat.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy