ZŠ Hlinecká v Technickém muzeu a expozici “VIDA” Brno

2015-5-tech-muzeumObě tyto technické expozice navštívili žáci ZŠ Hlinecká v uplynulém měsíci díky zapojení školy do projektu pořádaného COP Sezimovo Ústí. V nově otevřeném moderním technickém parku VIDA je umístěno na ploše téměř 5000 m2 přes 150 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Technické muzeum nabízí řadu zajímavých exponátů – auta, motocykly, letadla a letecké motory a mnohé další technické zajímavosti. Žáci si nejvíce užívali návštěvy technické herny v nejvyšším patře muzea, kde je hlavní zásadou “dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte”. Celý projekt se snaží probudit v žácích základních škol zájem o technické obory a obě exkurze tomuto cíli jistě napomohly.

Mgr. Jana Čtvrtníková