ZŠ Hlinecká získala dotace z Jihočeského kraje

Naše škola se rozhodla využít výzvy „Grantového programu Jihočeského kraje“ a v polovině ledna podala dvě žádosti o dotace z tohoto programu. Jihočeský kraj naše žádosti podpořil. První žádost se týká „Podpory sportu“ a dotaci škola využije na modernizaci velké tělocvičny. Výše příspěvku z Jihočeského kraje činí 550 tisíc Kč.  Projekt „Modernizace velké tělocvičny„ je zaměřený na nahrazení stávající podlahy novým multifunkčním vinylovým povrchem.

Náklady na realizaci této investiční akce jsou vyčísleny na 889 tisíc Kč, nyní probíhá fáze výběrového řízení a lze předpokládat částečné snížení nákladů. Velká tělocvična je denně využívána žáky v rámci tělesné výchovy, sportovních kroužků, odpoledne a večer pak sportovními složkami tj. veřejností.  Modernizací tělocvičny jistě dojde ke zkvalitnění rozvoje pohybových aktivit žáků školy i široké veřejnosti. Projekt bude realizován v době letních prázdnin. Druhá podaná žádost se týkala „Podpory environmentálního vzdělávání“, škola získala dotaci ve výši necelých 24 tisíc Kč. Přiznanou dotaci využije škola k realizaci tří dvoudenních pobytových programů se zaměřením na EVVO. Výukových programů se zúčastní žáci 2. stupně školy.  Z důvodu získání příspěvku z JK se mohou environmentálních aktivit zúčastnit i žáci, kteří se jinak z finančních důvodů placených aktivit neúčastní. Pobyty se uskuteční v měsíci květnu a červnu tohoto školního roku. Děkujeme  zřizovateli  školy, radě města a zastupitelům Týna nad Vltavou za podpoření výše uvedených projektů.  

Mgr. Hájková, ředitelka školy