ZŠ Hlinecká získala dotaci

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká podala žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci “Výzvy 57”. Škola podala projekt pod názvem: Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, rozpočet projektu je celkem 301 605,00 Kč, dotace je z 85% hrazena ze zdrojů EU (ESF), zbývajících 15 % připadá na státní rozpočet ČR.

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností, rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Naše škola se rozhodla využít v rámci “Výzvy 57” čtyři klíčové aktivity. První aktivitou je “Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ”, žáci budou vytvářet žákovské výrobky pod vedením kvalifikovaného učitele, z dotace bude dílna dovybavena potřebným nářadím a materiálem. Druhou aktivitou je “Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických činností žáků na ZŠ”, učitel absolvuje odborný vzdělávací kurz . Třetí aktivitou, kterou se rozhodla škola využít, je tzv. “Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu , což je kombinovaný interaktivní výukový systém. Tuto aktivitu využije 6 pedagogů. Poslední čtvrtou aktivitou je “Rozvoj individuálních ústních komunikativních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu. Kombinované formy výuky se zúčastní 20 žáků v hodinách běžné výuky. Výše jmenované aktivity budou realizovány na naší škole v průběhu třech měsíců. Věřme, že dotace z výše jmenovaného projektu kladně podpoří kvalitu vzdělávání na naší škole.

Hájková, ředitelka školy