ZŠ Hlinecká znovu na Dřípatce

Pokud mají naši žáci možnost jet na Dřípatku do Prachatic, neváhá většina z nich ani chvilku a všechna místa jsou rychle obsazena. V květnu vyrazily na dvoudenní pobyty se zaměřením na environmentální výchovu dvě skupiny – sedmáci a deváťáci.  Sedmáci si vlastnoručně upekli chléb a dozvěděli se o něm spoustu zajímavostí, dále úspěšně prošli kurzem první pomoci a vyrazili do terénu do nádherného okolí Prachatic.

Zkušení deváťáci si zopakovali své vědomosti o horninách a nerostech a s „Dřípatkou“ se rozloučili výstupem na Libín, kde z rozhledny mohli vidět kus krásné Šumavy, ale i známé temelínské věže. K nezapomenutelným zážitkům všech účastníků patří také večerní rozdělávání ohně a opékání buřtů, vlastnoruční příprava jídel v kuchyňce, hry a soutěže, cestování vlakem a samozřejmě nocování v ubytovně mimo domov společně se svými spolužáky. Tentokrát oběma skupinám přálo počasí a tak mnozí velmi litovali, že nemohli zůstat déle.  Pobytové programy jsou hrazeny z grantu Jihočeského kraje, který škola pro své žáky získala, žáci platí jen stravování. Další pobyt se uskuteční na začátku příštího školního roku.

učitelé přírodopisu ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká