„Budeme mít doma prvňáčka“

V dubnu proběhnou na školách zápisy do prvních tříd. Také naše škola ZŠ Hlinecká uvítá 14. a 15. 4. nové budoucí školáky.

Je to den slavnostní, na který budou děti i rodiče vzpomínat celý život. K zápisu se není nutné zvlášť připravovat a zbytečně se z něho stresovat. Popovídejte si se svým dítětem o tom, co ho čeká a jak bude zápis probíhat. Vašeho dítěte se ujme paní učitelka, která hravou formou zjistí zralost a připravenost na školu, soustředění na práci, bude sledovat komunikativní dovednosti, přednes básničky či zazpívání písničky, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů apod. Před nástupem do školy není nutné umět číst, psát či počítat. Vše se děti naučí společně se svými spolužáky ve škole. Důležitější jsou jiné schopnosti a dovednosti jako je znalost svého jména a bydliště, základní sebeobsluha, převlékání, přezouvání, osobní hygiena, stravovací návyky, stolování, udržování pořádku.

Prvňáček by měl umět udržet pozornost alespoň 15 minut. Zralost dítěte se také ukáže tím, že se dokáže podřídit autoritě, dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině. Dítě by mělo umět pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, zapojit se do kolektivu a dokázat se přizpůsobit pravidlům. V neposlední řadě by dítě nemělo mít vady řeči, není ještě pozdě navštívit logopeda.
Bude-li potřeba, naše paní učitelky vám rády poradí.

V úterý 31. ledna dostali současní prvňáčci svoje první vysvědčení. Hemžila se spoustou jedniček a pochval, musím podotknout, zasloužených. Udělali za půl roku velký kus práce, znají celou abecedu, umí si přečíst pohádku, napsat psacím písmem větu, spočítat příklady do deseti. Jsou již opravdovými školáky a dobrými kamarády.
S výukou na naší škole se budete moci seznámit ve Dnech otevřených dveří, které pro vás chystáme. Můžete se podívat do vyučovací hodiny, prohlédnout si celou budovu školy, odborné učebny, dílny, školní kuchyňku, LEGO učebnu, školní družinu. Budeme se na vás těšit.

Mgr. Alena Šebestová, vedoucí zápisu do 1. tříd