Modernizace velké tělocvičny

ZŠ Hlinecká získala dotace z Jihočeského kraje

Naše škola se rozhodla využít výzvy „Grantového programu Jihočeského kraje“ a v polovině ledna podala dvě žádosti o dotace z tohoto programu. Jihočeský kraj naše žádosti podpořil. První žádost se týká „Podpory sportu“ a dotaci škola využije na modernizaci velké tělocvičny. Výše příspěvku z Jihočeského kraje činí 550 tisíc Kč.  Projekt „Modernizace velké tělocvičny „ je zaměřený na nahrazení stávající podlahy novým multifunkčním vinylovým povrchem. Náklady na realizaci této investiční akce jsou vyčísleny na 889 tisíc Kč, nyní probíhá fáze výběrového řízení a lze předpokládat částečné snížení nákladů. Velká tělocvična je denně využívána žáky v rámci tělesné výchovy, sportovních kroužků, odpoledne a večer pak sportovními složkami tj. veřejností.  Modernizací tělocvičny jistě dojde ke zkvalitnění rozvoje pohybových aktivit žáků školy i široké veřejnosti. Projekt bude realizován v době letních prázdnin. Druhá podaná žádost se týkala „Podpory environmentálního vzdělávání“, škola získala dotaci ve výši necelých 24 tisíc Kč. Přiznanou dotaci využije škola k realizaci tří dvoudenních pobytových programů se zaměřením na EVVO. Výukových programů se zúčastní žáci 2. stupně školy.  Z důvodu získání příspěvku z JK se mohou environmentálních aktivit zúčastnit i žáci, kteří se jinak z finančních důvodů placených aktivit neúčastní. Pobyty se uskuteční v měsíci květnu a červnu tohoto školního roku. Děkujeme  zřizovateli  školy, radě města a zastupitelům Týna nad Vltavou za podpoření výše uvedených projektů.  

Mgr. Hájková, ředitelka školy


Velká tělocvična se obléká do nového

V květnu jsem vás, vážení čtenáři, informovala o získání dotace z Jihočeského kraje na podporu sportu ve výši 550 tisíc Kč. Dotaci využila škola na projekt “Modernizace velké tělocvičny”, cílem projektu je nahrazení stávající podlahy novým sportovním povrchem tzv. TARAFLEXEM. Realizace projektu probíhá o letních prázdninách a nyní je již v závěrečné fázi. Na novou sportovní podlahu a některé úpravy v tělocvičně se už nyní mohou těšit žáci naší školy, ale i veřejnost, která ji využívá k různým sportovním aktivitám. Děkuji zřizovateli, radě města a zastupitelům za podporu výše uvedeného projektu.

Mgr. Hájková, řed. školy


Modernizovaná tělocvična na ZŠ Hlinecké

Vážení čtenáři, v minulých měsíčnících jsme vás informovali o získání dotace z Jihočeského kraje na podporu sportu. Nemalou dotaci škola využila na realizaci projektu “Modernizace velké tělocvičny”a během letních prázdnin se podařilo tento záměr uskutečnit. Na začátku září přivítala žáky velká tělocvična se svým  blankytně modrým umělým sportovní povrchem,   s přesně a pečlivě vyznačeným brankovištěm a hřištěm. Repasované kryty topení, opravené dřevěné obklady, upravené nářadí a nové bezpečnostní sítě dodaly tělocvičně příjemný moderní vzhled. Již první hodiny tělesné výchovy zažívali žáci v nové tělocvičně a “tělocvik” se jim hodně líbil. Jsme rádi, že realizace projektu přispěla ke zvýšení zájmu žáků o sport, že přispěla ke zvýšení kvality sportování nejen žáků naší školy, ale i veřejnosti, která ji využívá k různým sportovním aktivitám.   

Vedení ZŠ Hlinecká