Školní psycholog

Školní psycholog na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, školní rok 2018-2019

Mgr. Pavla Fojtíková
každý týden pondělí a středa
8:00 – 15:00

Doporučujeme si konzultace domluvit předem na tel.: 778 773 157


Činnost školního psychologa – nabízené služby

V rámci svého dalšího působení na ZŠ Hlinecká od školního roku 2015/2016 nabízím tyto možnosti spolupráce, kterých mohou využít učitelé, žáci i rodiče.

1. Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Depistáž specifických poruch učení
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole

2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Kariérové poradenství u žáků
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

3. Terapeutická činnost

 • Jako frekventantka pětiletého psychoterapeutického výcviku mohu přijímat klienty do terapie, kterou poskytuji pro žáky, rodiče a pedagogy bezplatně. Pracuji pod supervizí školitele, který je garantem.
 • Nabízím pomoc s řešením problémů osobních, partnerských i rodinných.

Děkuji a těším se na spolupráci

Pavla Fojtíková