Chrakteristika školy

Charakteristika školy

Naše škola má dlouholetou tradici. Základní kámen školy na Malém rynku (dnes Vinařického náměstí) byl položen už 21. 3. 1859. Od roku 1860 se ve školní budově učí. V roce 1992 byla na Hlinkách otevřena nová škola a zároveň byla rekonstruována budova staré školy.

Dnes tedy vyučujeme ve dvou budovách. Ve škole na Vinařického náměstí se učí žáci 4. a 5. tříd, v budově na Hlineckém sídlišti děti 1., 2., 3. a 6. až 9. tříd.
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy.

Na naší škole, která je od 1. 1. 1995 právním subjektem, učíme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků „Škola pro všechny”.

Ve škole se vyučují tyto povinně volitelné předměty: seminář z matematiky, práce v redakci, technické činnosti, sportovní hry, domácnost.

Ve škole pracuje pod vedením pedagogů celá řada zájmových kroužků.
Přáli bychom si, aby děti do naší školy chodily rády.