Projektové dny 2014

V tomto školním roce byl 2. 5. 2014 uskutečněn celoškolní “Projektový den” a pak 9. 5. 2014 se konal celoškolní “Sportovní den”. Na 1. stupni proběhl “Projektový den” v rámci jednotlivých tříd, “Sportovní den” prožili ti nejmenší, žáci 1. – 3. tříd, v přírodě, žáci 4. a 5. tříd sehráli turnaj v malé kopané a ve vybíjené. Žáci na 2. stupni si vybírali, kterého projektu se zúčastní, ve které sportovní disciplíně budou závodit. Celkem bylo uskutečněno v rámci “Projektového dne” 22 projektů, 10 na 1. stupni a 12 na 2. stupni. Sportovní den nabídl žákům 2. stupně atletické disciplíny – skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem , vrh koulí, běh na 60 metrů a vytrvalostní běh. Nechyběly i míčové hry – přehazovaná, volejbal, futsal a stolní tenis.

1. stupeň

1. A Mgr. Jitka Janálová
1. B Mgr. Iva Šímová
projekt: Poznáváme přírodu

2. A Mgr. Blanka Ludačková
2. B Mgr. Jaroslava Werbynská
projekt: Hrajeme si na Indiány

3. A Mgr. Alena Šebestová
projekt: Jíme zdravě a s chutí
3. B Mgr. Edita Jindřichová
projekt: Naše město

4. A Mgr. Dana Ťupová
projekt: Máme rádi zvířata
4. B Mgr. Svatava Báčková
projekt: Plavba lodí

5. A Mgr. Hana Duroňová
projekt: Poznáváme lidské tělo
5. B Mgr. Petra Říhová
projekt: Na silnici na kole – v pohodě a vesele!

2. stupeň

6. – 9. ročník  

Mgr. Drahomíra Hanzlíková
projekt: Rébusiáda (fyzika)

Mgr. Josef Ťupa
projekt: Turnaj ve stolním tenisu (sport)

Mgr. Martina Babková, Jiří Hladeček
projekt: Pověsti a historie Týna nad Vltavou (dějepis, občanská výchova)

Mgr. Martina Hrůzová
projekt: Naučná stezka Semenec (přírodopis, zeměpis)

Ing. Zdena Valková
projekt: Využití mléka v kuchyni a stloukání másla (domácnost)

Mgr. Jiřina Koberová, Mgr. Josef Mikeska
projekt: Pohár rozhlasu (sport)

Mgr. Jiřina Řehořová
projekt: Držák na vzkazy – žába (technické činnosti)

Mgr. Jaroslava Nýdlová
projekt: Skotsko (anglický jazyk)

Mgr. Vladimír Kainzinger
projekt: Po stopách neznámého zvířete (výtvarná výchova)

Mgr. Miroslava Waageová
projekt: Den v chemické laboratoři (chemie)

Cíl všech projektů byl splněn, všechny projekty byly zajímavé, vyučujícími svědomitě a nápaditě vytvořené. Při projektech vykonávali žáci činnosti, na které v běžných vyučovacích hodinách nebývá čas. Žáci vzájemně spolupracovali a v dobré náladě pak splnili všechny úkoly. Opět jsme si ověřili, že učení hrou je přínosem pro žáky i učitele.

Při vyhodnocování sportovního dne bylo žákům rozdáno na 80 diplomů, ti nejlepší obdrželi  sladkou odměnu. Sportovní den splnil svůj cíl a všem se velmi vydařil.