Novinky

Rekonstrukce stropů v budově školy na Vinařického náměstí

Během prázdnin se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem školy provést opravu stropů v historické budově školy na Vinařického náměstí. Práce spočívaly ve vyztužení stropů a zavěšení nových stropních podhledů včetně nového osvětlení.
Opravené prostory začaly 1. září opět sloužit vzdělávacím potřebám hlinecké základní školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy

Budování třídy pro děti mateřské školy v budově ZŠ Hlinecká

V závěru srpna započaly práce na vybudování další třídy pro děti mateřské školy v budově hlinecké základní školy. Práce, spočívající v přípravě třídy, prostor pro paní učitelky a přeměně sociálního zázemí pro děti MŠ, pokračují rychlým tempem tak, aby na začátku října mohli nastoupit další předškoláci do školky. Projekt nové třídy předškoláků vzešel z rozhodnutí Rady města Týna nad Vltavou, reagující na potřebu zvýšení kapacity. Přejme novým předškolákům, ať se jim líbí v nově upravených prostorách naší hlinecké základní školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě dítěte. Dne 1. září jsme přivítali dvě početně přívětivé třídy nových školáků. V doprovodu svých rodičů, prarodičů a ostatních hostů byli noví žáci přivítáni svými paní učitelkami. O tento slavnostní okamžik se s prvňáky podělil i sám pan starosta města Ing. Ivo Machálek. Přejme si, ať se novým žákům ve škole líbí, ať mají samé dobré kamarády a zažívají mnoho školních úspěchů. Vedení školy děkuje zřizovateli Městu Týn nad Vltavou za štědrý finanční dárek pro prvňáčky, určený k zajištění potřebných pomůcek. Nemalé poděkování patří i paní Kokešové, která poskytla novým žákům dárky s dopravní tématikou.

Vážení rodiče, velmi si vážíme vašeho zájmu o vzdělávání v naší škole, budeme se snažit vaši důvěru nezklamat.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy

Plán práce na měsíc září 2022

 • 1. 9. 8:00 zahájení školního roku
 • 2. 9. 8:00 třídnické práce 1. – 5. hodina
  • 1. stupeň – končí výuka po 4. hod. v 11:40
  • 2. stupeň – končí výuka po 5. hod. v 12:35
 • 5. 9. 8:00 výuka dle rozvrhu
 • Bude upřesněno /8.9.?12.9?/ Adaptační pobyt – 4.AB ,ŠMP,VP,AP „Camping Prima“ Koloděje n/Luž.
 • 15. 9. 8:00 Fotografování 1.AB (3x foto žáka za 120 Kč)
 • 16. 9. (bude upřesněno) Vystoupení – kouzelníků (třídy budou upřesněny) Kulturní dům – Sokolovna, 60 Kč/žák
 • 21. 9. 16:00 Schůzka s rodiči žáků 1.AB
 • / začátek října / 8:00 „Děti do bruslí“ – 2.AB, 3. AB (7.10.,14.10.,21.10.,4.11.,11.11.)- pátky (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška) rodič hradí kurzovné + dopravu, z grantu hrazen pronájem zimního stadionu + částečně doprava. Autobus bude naplněn 22 žáky ze ZŠ Hlinecká
 • „Děti do bruslí“ – 1.AB (18.11.,25.11.,2.12.,9.12., 16.12.)- pátky (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška) rodič hradí kurzovné + dopravu, z grantu hrazen pronájem zimního stadionu + částečně doprava. Autobus bude naplněn 22 žáky ze ZŠ Hlinecká
 • 23. – 24. 9. /PÁ,SO/ Volby do zastupitelstva města – výuka zkrácena
  • 1. stupeň – výuka ukončena 11:40 hod.
  • 2. stupeň – výuka ukončena 12:35 hod.
 • 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 29. – 30. 9. Dřípatka – 7.A
 • plavání: Plavecký výcvik bude zahájen listopad 2022, plavecká škola KOH-I-NOOR, České Budějovice, úterky, plavat začíná 4.AB 4.AB termín výuky: 15.11.-24.1.2023 10 x lekce3.AB termín výuky: 31.1. – 11.4. 2023 10 x lekce

Informace pro žáky 4. a 5. tříd a jejich zákonné zástupce školní rok 2022–2023

Ve školním roce 2022 – 2023 se budou opět 4. a 5. ročníky vzdělávat v budově odloučeného pracoviště školy tj. v budově školy na Vinařického náměstí. Provoz školní družiny bude v této budově zajištěn, předpokládá se ranní provoz od 6:30 hod. do 8:00 hodin, odpolední provoz od 12:35 hod. do 15:30 hodin, v pátek od 12:35 hod. do 15:00 hod. 

Informační leták 2022/23

Informační leták 2022/23

Zvýšení ceny obědů

Z důvodu zvyšování cen potravin se od 1.9.2022 zvýší ceny obědů o 5 Kč dle kategorií následovně :

 • strávníci 7-10 let nyní 24 Kč , od září 29 Kč
 • strávníci 11-14 let nyní 26 Kč ,od září 31 Kč
 • strávníci nad 15 let nyní 28 Kč , od září 33 Kč

Záloha je navýšena na 800 Kč.

Prosím rodiče o zvýšení limitu na svých účtech.

Děkuji za pochopení

Ivana Pintnerová, vedoucí ŠJ

Akce na červen 2022

 • 2. 6. 13:30-14:30 Dětský den – ŠD I.- IV.odd.
 • 3. 6. 9:00 „Vltavotýnská míle“ – 4.,5.,6. roč. TU (závod mezi mosty, bajdarky)
 • 3. 6. 8:00 DEN DĚTÍ TU zkrácena výuka: 1. st. 11:40 hod. 2. St. 12:35 hod.
 • 6. 6. 8:00 Školní výlet – Český Krumlov 3.A, 3.B
 • 7. 6. 8:30 Školní výlet – Č. Budějovice 4.A /linkou/
 • 7. 6. 8:00 Školní výlet – plavba po Vltavě 4.B
 • 8. 6. 8:00 Ukázková hodina – 2. A
 • 8. 6. 8:30 Školní výlet – Č. Budějovice
 • 9. 6. 8:00 Hopsárium – Č. Budějovice 1.,2.,3. ročníky
 • 9. 6. 8:00 ZOO Hluboká – 8.B
 • 10. 6. 8:00 Mc Donald fotbal – 4. + 5. ročníky
 • 13. 6. 8:00 Školní výlet – Č. Budějovice 8.A
 • 14. 6. 16:00 Schůzka budoucích prvňáků s rodiči
 • 15.6. 8:00 Mc Donald fotbal – 2. + 3. ročníky
 • 15. 6. 8:00 Školní výlet – Č. Budějovice 7.B /linkou/
 • 16.6. 8:00 Školní výlet – Písek 1. A, 1. B
 • 16. 6. 8:00 Školní výlet – Č. Budějovice 5.B /linkou/
 • 17. 6. 11:50-12:35 Vybíjená – turnaj 3.A+3.B
 • 20.6. ? Futsal Písek – 6.-7. roč.
 • 22.6. ? Dobrodružství s technikou – ČB výstaviště, výběr žáků z 2. stupně (bude upřesněno)
 • 23.6. 8:00 Školní výlet – Praha 8.B, 9.AB výběr
 • 27.6. bude upřesněno Odevzdávání učebnic
 • 28.6. bude upřesněno „Poslední zvonění“ 9.AB
 • 29. 6. 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
  • 8:00 – 11:40 hod. 1.stupeň
  • 8:00 – 12:35 hod. 2.stupeň
 • 30. 6. 9:30 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ – 9. AB
 • 30.6. 11:00 Oběd

Rybářská olympiáda na ZŠ Hlinecká

ZŠ Hlinecká již dlouhodobě spolupracuje se Střední rybářskou školou ve Vodňanech.
Velký počet žáků naší školy navštěvuje ve volném čase rybářské kroužky nebo jenom tak pro radost se o chytání ryb zajímá. Pro tyto žáky zasílá právě rybářská škola Vodňany školní kolo olympiády. Žáci soutěží v poznávání ryb a v základních teoretických znalostech „rybaření“. Pokračování článku 

Přednáška první pomoci na ZŠ Hlinecká

V květnu proběhla přednáška první pomoci ve třetích třídách a ve všech čtyřech odděleních školní družiny. Pod vedením Bc. Jakuba Dupala se děti dozvěděly plno zajímavého. Představil veškerou techniku rychlé záchranné služby. Nejvíce děti zaujalo auto s názvem „ GOLEM“ používané při velkých hromadných akcích, jako je např. oslava příhodu Nového roku. Některé vybavení si děti mohly i vyzkoušet a osahat. S dětmi nacvičil telefonát na linku 155. Pokračování článku