Novinky

Akce na červen 2023

 • 1. 6. 8:00 Den dětí – třídní akce + Vltavotýnská míle ,vyuč.
 • 1. stupeň výuka dle rozvrhu
 • 2. stupeň výuka do 12:35 hod.
 • 2. 6. 8:00 Závody MěDDM – 5. AB
 • 2. 6. Výlet Pasov +plavba lodí 8.A, 8.B
 • 5. 6. /bude upřesněno/ Futsal – Písek 6.-7. ročník hoši
 • 5. 6. 13:30-14:30 Dětský den ve ŠD 1.,2.,4. oddělení
 • 6. 6. 13:30 Vyhodnocení diagnostiky tříd 4.B,5.B
 • 6. 6. „Legiovlak – Týn vlakové nádraží“ 7.A, 9.AB
 • 6. 6. 14:00 Jednání MAS – Týn ŘŠ
 • 7. 6. 12:00-13:30 Fotbal – Sparta x Slavie
 • 8. – 9. 6. Dvoudenní výlet „Dřípatka“ 9.A
 • 8. 6. 8:00 Země ráj – Kovářov 1.AB, 3.AB
 • 9. 6.
  • 8:40 „Legiovlak – Týn vlakové nádraží“ 8. B
  • 11:20 „Legiovlak – Týn vlakové nádraží“ 8.A, „Legiovlak – Týn vlakové nádraží“ 4. A
 • 9. 6. – 10.6. „Přespání ve ŠD na Vinařické škole“ + výlet parníkem, opékání špekáčků aj.
 • 12. 6. /bude upřesněno/ Futsal – Písek 8.-9. ročník hoši
 • 13. 6. 16:00 Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků
 • 13. 6. 10:30 „Cesta kolem světa“ – 4.A,4.B,5.A,5.B -Otáčivé hlediště – Týn
 • 4. 6. 8:00 Výlet 6.AB, 7.A Tábor
 • 14. 6. 9:00-11:40 Dívánky – 9.A
 • 15. 6. 9:00-11:40 Dívánky – 8.A
 • 16. 6. 8:00 Planetárium – ČB 5. B + 7. A
 • 20. 6. 8:00 Výlet Hluboká nad Vltavou, 6.AB
 • 21. 6. Bude upřesněno Odevzdání učebnic
 • 21. 6. Bude upřesněno Poslední zvonění – 9.ročník
 • 22. 6.
  • 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
  • 8:00 – 11:40 hod. 1.stupeň
  • 8:00 – 12:35 hod. 2.stupeň
 • 23. 6. 9:00 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ – 9. AB
 • 23. 6. 11:00 Oběd
 • 26. 6. – 30. 6. 2023 ŘEDITELSKÉ VOLNO ŽÁKŮ

PARA dopoledne na ZŠ Hlinecké

V úterý 16. 5. 2023 se konala mimořádná akce na naší škole. Žáci školy měli možnost se osobně setkat s Josefem Žabkou a Pavlem Martínkem, měli možnost se setkat a vyzkoušet si „na chvíli“ život s hadicapem. Žáci zdolávali schody na invalidním vozíku, na sportovních závodních vozíčcích projížděli dráhu, vrhali pétanq koule z vozíčku, zkoušeli hod oštěpem z invalidní stojky a v doprovodu spolužáka procházeli dráhu se zavázanýma očima. Jednalo se o preventivní akci, o akci s velkým přínosem pro zdravé žáky, pro osoby bez handicapu. Nemalé poděkování patří právě Jedličkově ústavu v Praze, který nám toto „PARA dopoledne“ umožnil prožít. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na výtvarné soutěži „Mladý módní návrhář“

Jde o výtvarnou soutěž s dlouhou tradicí, vždyť letos se konal již 29. ročník. Tuto soutěž pořádá OA, SOŠ a SOU Třeboň. Žáci od nás z Hlinek se této soutěže pravidelně úspěšně účastní. Odměnou pro úspěšné návrháře z řad žáků základních škol není jen výsledek samotný, ale i účast na vyhlášení výsledků tohoto klání. Jeho součástí je totiž prohlídka třeboňské školy, workshopy a hlavně módní přehlídka v podání třeboňských středoškoláků. Letos se mezi úspěšné soutěžící z řad našich žáků zařadili: Matyáš Nedbal svým druhým místem v kategorii nazvané Geometrie a vypsané pro mladší žáky. Ve stejné kategorii obsadila třetí místo Eva Švehlová. V kategorii Koláž, která byla vypsaná pro starší žáky, bodovala Martina Vrzalová třetím místem a Anastasiia Diachenko, jež si z Třeboně přivezla zvláštní ocenění. Matyášovi a děvčatům gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Vladimír Kainzinger, učitel výtvarné výchovy

Žáci ZŠ Hlinecké vyhráli pohár Městské policie

Ve středu 26. dubna proběhlo na dopravním hřišti oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů „O pohár Městské policie Týn nad Vltavou“, které se zúčastnilo celkem 7 škol z Týna a okolí. Žáci 4. tříd pilně trénovali a poctivá příprava se vyplatila. Družstva složená vždy ze dvou dívek a dvou chlapců měla prokázat své znalosti a dovednosti ve 4 disciplínách.

Praktická část zahrnovala jízdu na dopravním hřišti stanovenou trasou podle pravidel v časovém limitu a jízdu zručnosti. V teoretické části žáci absolvovali test znalostí silničního provozu a nakonec odpovídali na otázky o poskytování první pomoci. I přes náročnost některých disciplín a velkou konkurenci se žákům 4. A ze ZŠ Hlinecké podařilo vybojovat krásné 1.místo!. Gratulujeme vítěznému týmu ve složení Eliška Pospíchalová, Jana Valentová, Mikuláš Matoušek a Adam Žák.

Mgr. Martina Babková, třídní učitelka

Upozornění o odhlášení obědů

Ve dnech:

 • 23.6.2023 (vysvědčení)
 • 26.6. – 30.6.2023 (ředitelské volno)

mají VŠICHNI strávníci (žáci i zaměstnanci) obědy ODHLÁŠENÉ.

Pro zaměstnance a žáky 1. stupně (pouze družina) je možnost si oběd objednat (je nutné si jej včas přihlásit – do 16.6.2023).

23.6. budou obědy vydávány od 10 do 11 hod. pouze v ZŠ Hlinecká.

Ve dnech 26.6. – 30.6. budou obědy vydávány pouze v ZŠ Vinařického v čase 11.30 – 12.00 hod.

4.9.2023 (první školní den) – žáci budou mít obědy odhlášené, s možností si oběd přihlásit (přihlásit je nutné co nejdříve, nejpozději do 30.8.2023).
——————————————————————-

Přihlašování/odhlašování: přes STRAVA.CZ, tel. 604 216 159,
e-mail: jidelna.zshlinecka@volny.cz

Vyhlášení ředitelského volna 26. 30.6.2023

Vyhlášení ředitelského volna

Kandidátní listina pro volby do školské rady

Kandidátní listina z řad zákonných zástupců pro volby do školské rady

Akce na květen 2023

 • 1. 5. Svátek práce
 • 2. 5. 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 3. 5. 10:00-11:20 „Zayferus – dravci“ – 1. stupeň
 • 3. 5. 10:40-13:00 „Zayferus – dravci“ – 2. stupeň, (120 Kč/žák – top program)
 • 5. 5. 8:00 Praha – divadlo, Svět medúz 2.AB
 • 8. 5. Den vítezství – 1945
 • 9. 5. 8:00 Pohár rozhlasu ČB – 6.-7. roč.
 • 9. 5. 10:00 Beseda autismus – 5.A, /MěDDM/
 • 9. 5. 15:30-18:00 TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • 9. 5. 7:00-18:00 VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – zákonní zástupci /třídní učitelé budou informovat zákonné zástupce o možnosti volit do ŠR v kanceláři školy na ZŠ Hlinecké, kde rodič obdrží kandidátní listinu !!!/
 • 10. 5. Náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ
 • 11. 5. Náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ
 • 11. 5. 10:30 „Síla lidskosti – Nicholas Winton“ 6.-9.roč., /KD Sokolovna 60 Kč/žák, délka 100 minut, film,beseda/
 • 11. 5. 8:00 Pohár rozhlasu ČB – 8.-9.roč.
 • 12. 5. 8:00 MC Donald´s – 4.-5. roč.
 • 12. 5. ? Dívánky – 9.B
 • 16. 5. 9:00-10:30 „PARA dopoledne“ – 5. – 9. ročník .
 • 11:00-12:30 „PARA dopoledne“ – 6. – 9. ročník
 • 19. 5. 8:00 Přírodovědné muzeum – 3.AB
 • 19. 5. ?? 8:30-12:00 Čihovická olympiáda – 6.AB
 • 19. 5. 8:00 Focení Vinař. škola 4.-5.roč.
 • 22. 5. 8:00 „Hopsárium ČB“ – 4.-5.roč.
 • 22. 5. 13:30-14:30 ŠD – jarní stezka , odd. 1.,2.,4.
 • 22. – 23. 5. DŘÍPATKA – Šumava 9.B
 • 23. 5. ?? 16:00 ŠKOLSKÁ RADA
 • 24. 5. 8:00 Focení 1. stupeň 1. – 3. ročník
 • 25. 5. 8:00 Focení 2. stupeň 6. – 9. Ročník
 • 26. 5. ? Dívánky – 6.A
 • 29. 5. 12:00 Komisionální přezkoušení – Kaprovi
 • 30. 5. 8:00 Hopsárium ČB 1. – 3. ročník
 • 31. 3. 13:00-16:15 „REVOLUTION TRAIN“ – Veselí n/Luž., / 8. – 9. roč. / 100 Kč žák/

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká se konají 9.05.2023 od 7:00 hod. – 18:00 hod. v budově ZŠ Hlinecká, ul. Komenského, kde voliči obdrží kandidátní listinu.

Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka základní školy, který prokáže svou totožnost OP.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku pro rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí a o odkladu