Novinky

„Výuka naruby“ na ZŠ Hlinecká

V pátek 10. 5. 2019 bylo v naší škole všechno jinak. Nikdo s sebou neměl učebnice a sešity, neplatil školní rozvrh. Úlohu vyučujících převzali žáci 2. stupně a připravili s pomocí svých učitelů pro své mladší spolužáky pestrý program v jednotlivých učebnách, na školním pozemku i na hřišti. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká vybojovala 1. místo

21. 5. se v Temelíně odehrál fotbalový turnaj, který pořádala temelínská škola. V zápasech zápolily obě týnské i okolní vesnické školy. Naše škola, ZŠ Hlinecká, přehrála všech 5 soupeřů v celkovém poměru 39: 2 a tím si vydobyla zasloužené první místo. Největší podíl na skvělém skóre měli střelci Tomáš Marek, bratři Mikuličkovi, Filip Ullrich, Jakub Výlet a Štěpán Profant.

Hráčům upřímně gratulujeme a temelínské škole děkujeme za skvělou atmosféru a bravurně zvládnutou organizaci.

Učitelé 1. stupně ZŠ Hlinecká

Úspěch v recitační soutěži „Svátek slov“

Žáci naší školy ZŠ Hlinecké se zúčastnili na konci května recitační soutěže v druhé týnské základní škole, šlo o soutěž meziškolní. Soutěž se konala ve třech kategoriích /I.kategorie – žáci 4. – 5. tříd, II. kategorie žáci 6. – 7. tříd, III. kategorie žáci 8. – 9. tříd/. Naši školu reprezentovalo 6 žákyň a všechny obstály ve velké konkurenci velice dobře. Pokračování článku 

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecké v soutěži „Mladý zahrádkář“

Již několik let probíhá na ZŠ Hlinecká tradiční přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“ – jedna ze soutěží, o kterou jeví děti mimořádný zájem. Každoročně se škola může pochlubit velmi dobrými výsledky a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Pokračování článku 

Akce na červen 2019

 • 3.6.2019 8:00 Zdravá pětka 1.A
 • 3.6.2019 8:55 Zdravá pětka 1.B
 • 3.6.2019 10:00 Zdravá pětka 2.A
 • 3.6.2019 10:55 Zdravá pětka 2.B
 • 3.6.2019 11:50 Zdravá pětka 3.A
 • 4.6.2019 8:00 Školní výlet – 9.A /Český Krumlov/
 • 4.6.2019 8:00-9:40 Preventivní program – 5. AB /šikana, kyberšikana/
 • 5.6.2019 10:00 Divadlo – otáčivé hlediště 1. – 3. roč., Já padouch, 50 Kč/žák
 • 5.6.2019 8:00 Školní výlet – 4.AB, 5.AB
 • 6.6.2019 13:30-14:30 ŠD – “Den dětí”, I. – IV. oddělení
 • 7.6.2019 10:00 Divadlo – otáčivé hlediště 4.-5.roč.
 • 10.6.2019 14:15 “Tablety ve výuce” – školení vyučující /Vinařická škola/
 • 11.–12.6.2019 7:00 EVVO “Dřípatka” – 9.A /dvoudenní pobyt – dotace JK/
 • 11.6.2019 8:00 Znaková řeč – 3.B /MěDDM p. Havlíková/
 • 12.6.2019 8:00-12:35 Semenec – “Výprava za mravenci” 2.B, 3.B
 • 12.6.2019 /bude upřesněn/ MěDDM – “Dívánky” 2.stupeň /výběr žáků 6. – 9./
 • 14.6.2019 14:30 Volejbal – pedagogové zájemci /kurty u sportovní haly/
 • 18.6.2019 /bude upřesněn/ Preventivní program- 9.A /antikoncepce/
 • 18.6.2019 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáků
 • 19.6.2019 7:00 “Technika nás baví” – 8.AB, 7.A /COP Sezimovo Ústí – dotace/
 • 19.6.2019 15:30 Předání předškoláků z MŠ Hlinky
 • 20.6.2019 8:00 Školní výlet – 6.AB
 • 25.6.2019 /bude upřesněn/ odevzdání učebnic
 • 26.6.2019 9:00 Poslední zvonění 9. roč.
 • 26.6.2019 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
  • 8:00 – 11:40 hod. 1.stupeň
  • 8:00 – 12:35 hod. 2.stupeň
 • 28.6.2019 9:00 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ – 9. roč.

Škola je mimo jiné zapojena i do těchto projektů

Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká

Měsíc duben je již třetím rokem ve znamení zápisů do 1. tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou „zkouškou“ dítěte. K zápisu na naši školu se dostavilo 66 dětí se svými rodiči, u některých z nich zvažují rodiče podání žádosti o odklad školní docházky o rok. Budoucí prvňáčci ukazovali, co všechno už umí, recitovali básničky, zpívali, kreslili postavu, poznávali geometrické tvary a barvy a povídali si s paní učitelkami. Pokračování článku 

Workshop žáků ZŠ Hlinecké ve firmě HELUZ

Žáci 8. ročníků se účastnili exkurze do firmy HELUZ cihlářský průmysl v Dolním Bukovsku. Po uvítání proběhla zajímavá prezentace firmy, informace o historii a současnosti, o výrobě cihel. Žáci shlédli také krátký film o nejmodernějším provozu v cihelně Hevlín. Následovala prohlídka výrobní haly s ukázkou důležitých procesů. Poté se žáci rozdělili na dvě skupiny a postupně si vyzkoušeli stavbu komína z připravených dílců a virtuální hru, kdy stavěli zeď na čas. Pokračování článku 

Svátek malých čtenářů na ZŠ Hlinecká

Dne 16. dubna byli prvňáci ze ZŠ Hlinecká ,,pasováni na čtenáře“. Svým rodičům a zejména králi a královně z Písmenkového království předvedli své čtenářské dovednosti, znalosti pohádek, pěvecké a taneční schopnosti. Za své výkony byli žáci odměněni medailí, pamětním listem a knihou. Snad se u většiny z nich probudí chuť trávit u knih volný čas.

Mgr.Jaroslava Werbynská

Na ZŠ Hlinecká vyučuje „rodilá mluvčí“

Naše škola je zapojena do projektu „Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou. Díky tomuto projektu může na škole působit rodilá mluvčí, škole se podařilo „najít“ rodilou mluvčí přímo v našem městě Týně. Paní Vanessa Rabasse pochází z Francie a nyní žije v našem městě se svojí rodinou. Pokračování článku