Novinky

Naše úspěchy

ODPOLEDNE S MĚSTSKOU POLICIÍ NA ZŠ HLINECKÉ

Ve čtvrtek dne 10. 10. navštívili strážníci Městské policie Týn nad Vltavou děti ze školní družiny ZŠ Hlinecké. Zajímavé odpoledne se konalo na školním hřišti, strážníci seznámili děti s náplní práce městské policie, nechyběla ukázka technického vybavení a pomůcky, které používají strážníci při službě. Pokračování článku 

PRÁCE S ROBOTIKOU NA ZŠ HLINECKÉ

Jsme žáky 9. ročníku na ZŠ Hlinecké a v hodinách informatiky se učíme programovat a řídit provoz robotů. Učíme se na tzv. „OZOBOTECH“ a ještě pracujeme s elektrolegem. Základy robotiky spočívají v programování pohybu robota pomocí čtyř barev. Různé sestavení barev určuje různé pohyby. Při hodině pracujeme většinou ve dvojicích nebo ve trojicích a robota můžeme přeprogramovávat na různé barvy. Pokračování článku 

Do knihovny chodíme rádi

My, žáci ze ZŠ Hlinecká, chodíme do naší městské knihovny velice rádi. Půjčujeme si zde knihy, ale také se účastníme besed, které pro nás připravuje paní Bc. Iva Janovská. Na ty se obzvlášť těšíme, protože se dozvídáme mnoho nových informací, zasmějeme se, pohrajeme si, pracujeme ve skupinkách, plníme zajímavé úkoly. Je to nejenom poučení, ale také zábava! Pokračování článku 

EXKURZE ŽÁKŮ ZŠ HLINECKÉ NA ŠUMAVU

Ve čtvrtek 3. října 2019 se žáci šestých tříd vypravili na exkurzi do podniku „Jihosepar“ ve Vimperku a na Chalupskou slať. Tato exkurze byla hrazena z větší části z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Návštěva podniku „Jihosepar“ ve Vimperku byla pro žáky velkým přínosem. Mohli si prohlédnout nejmodernější technologie třídění odpadů, vyslechli poutavou přednášku o důležitosti třídění odpadů a odnesli si spoustu upomínkových předmětů. Pokračování článku 

Sdělení školy

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na středu 6. 11. 2019 „STÁVKU“. K této stávce se pedagogové naší školy nepřipojují. Výuka žáků nebude přerušena, bude probíhat podle stávajících rozvrhů.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy
V Týně nad Vltavou, 4. 11. 2019


Aktualizace k 6. 11. 2019:

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na středu 6. 11. 2019 „STÁVKU“. K této stávce se připojila část pedagogických pracovníků naší školy.

Výuka žáků nebude přerušena, bude probíhat podle stávajících rozvrhů.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy

V Týně nad Vltavou, 6. 11. 2019

Akce na listopad 2019

 • 1.11.2019 8:00 – 12:15 „Děti do bruslí“ 2.skupina ( 1.AB,2.roč.) 5x lekce, zimní stadion Soběslav
 • 1.11.2019 8:00-8:45 „Jóga pro děti“ 1.A
 • 1.11.2019 8:55-9:40 „Jóga pro děti“ 1. B
 • 1.11.2019 10:00-10:45 „Jóga pro děti“ 2.A
 • 1.11.2019 10:55-11:40 „Jóga pro děti“ 2. B
 • 1.11.2019 11:50-12:35 „Jóga pro děti“ 3.roč. /preventivní program – hrazeno školou/
 • 5.11.2019 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 6.11.2019 9:00 Jednání se zástupci „Bonga“
 • 6.11.2019 13:15-14:30 ŠD – znaková řeč
 • 7.11.2019 8:00 – 13:30 „Vzdělání a řemeslo“ 9.AB
 • 8.11.2019 8:00 Školení ŠMP – ČB
 • 11.11.2019 8:00 Fotografování – vánoční 2. -5. roč.
 • 12.11.2019 15:00 Burza škol – 8.A, 9. AB
 • 12.11.2019 15:00 Informační schůzka – LVK
 • 12.11.2019 15:30 – 18:00 Třídní schůzky
 • 19.11.2019 8:00 – 12:15 Zahájení plaveckého výcviku – 4.AB
 • 20.11. 8:30 Koncert „Nezmaři“ 6. – 9. Roč. vyučující (žák 50 Kč, KD Sokolovna)
 • 20.11.2019 8:00 Planetárium – Č.Budějovice 5.AB
 • 20.11.2019 14:00 Rada vedení
 • 26.11.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 27.11.2019 13:15 Vánoce a zvyky – ŠD
 • 29.11.2019 8:00 – 12:35 Prevence – IZS Městská policie 1.-3.roč. (po ročnících – bude upřesněno)
 • 29.11.2019 11:50 – 12:35 Ukázka VOŠ Č.B. – 9. AB VP
 • Plavecký výcvik: odjezd 8:00 hod,.budova na Vinař.náměstí, plavecký výcvik zahájen v 9:30 hod., lekce 2×45 minut, předpokládaný návrat cca 12:30 hod., doprava –částečná dotace z grantu, Plavecká škola – Č. Budějovice

Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny

Vedení škola ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká vyhlašuje výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Požadavky:

 • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • znalost práce na PC (word, excel)
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu, organizační schopnosti
 • praxe v oboru výhodou
 • zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování

Platové zařazení:

 • platová třída 8. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění
 • příplatek za vedení dle §124 zákoník práce

Datum nástupu: leden 2020

Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech zasílejte na email: zshlinecka@volny.cz

Bližší informace na telefonu: 725 032 581 Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy
Osobní kontakt možný po předchozí telefonické domluvě.

Školní družina o podzimních prázdninách 2019

V době podzimních prázdnin 29.10.2019 – 30.10.2019 bude provoz školní družiny  přerušen!

Učebny na ZŠ Hlinecké v novém kabátě

V závěru kalendářního roku 2018 byl škole přiznán grant z IROP na realizaci projektu „Rekonstrukce žákovské cvičné kuchyně“ a „Modernizace počítačové učebny“. Již na konci letních prázdnin se podařilo obě odborné učebny zrealizovat v hodnotě cca 1 750 000 Kč. Slavnostní otevření nových prostor se konalo 25. 9. 2019 za přítomnosti pozvaných hostů, zástupců zřizovatele školy, zástupců města, nechyběli učitelé se svými žáky. Děkujeme panu starostovi města Machálkovi, paní místostarostce Sudové a panu radnímu Slepičkovi, že přijali naše pozvání a o radostné okamžiky se s námi všemi podělili.

Pomoci vás všech si velmi vážíme, za podporu rozvoje vzdělávání žáků naší školy upřímně děkujeme.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. Školy