Novinky

Akce na červen 2024

 • 3. 6. 13:30 ŠD „Den dětí“
 • 4. 6. 8:00 Beseda Městská knihovna 3.A
 • 5. 6. 8:00 Exkurze – „Grafitový důl“ 9.AB + 8 roč.
 • 6. 6. 8:00 Fotografování žáků 3.AB + 6. – 9. roč.
  /společná foto 50 Kč/kus, malá foto 25 Kč/kus), fotí se sám žák – musí vzít 3 fotky po 25 Kč, kolik žáků na fotce, tolik fotek dodá fotograf/
 • 7. 6. 8:00 McDonald´s cup – školní turnaj 2. – 5. roč. /hřiště u školy/
 • 7. 6. /PÁ/ Volby do Evropského parlamentu 14:00-22:00 hod. – zkrácena výuka
  • 1. stupeň do 11:40 hodin
  • 2. stupeň do 12:35 hodin
 • 8. 6. /SO/ Volby do Evropského parlamentu 8:00-14:00 hod.
 • 10. 6. /PO/ 14:00 Komisionální přezkoušení studium v zahraničí 7.roč.
 • 10. 6. 8:00-15:00 Výlet Český Krumlov 2.A, 2.B
 • 10. 6. 7:00 Výlet PRAHA ZOO 3.A, 3.B
 • 11. 6. 10:30 Dívánky 8.A (školní kuchyňka)
 • 11. 6. 16:00 Schůzka rodičů a bud. prvňáků /vyučující 1. stupně zajistí program a péči o budoucí prvňáky po dobu schůzky rodičů s paní učitelkami/
 • 12. 6. ? Školní turnaj ve fotbale – Sparta x Slávie
 • 14. 6. 8:00 Výlet Selibov „Pohádková kavárna“ 1.A, 1.B
 • 14. 6. 8:00 Dívánky 6.A (MěDDM)
 • 18. 6. 8:00 Výlet „Hopsárium“ Č.Budějovice 4.A,4.B, 6.B
 • 19. 6. 8:55 Workshop Hv 6.B Hůrk. + prof.hudebník
 • 19. 6. 10:00 Workshop Hv 9.A
 • 19. 6. 10:55 Workshop Hv 8.A
 • 19. 6. 11:50 Workshop Hv 9.B
 • 19. – 20.6. 6:30 DŘÍPATKA – dvoudenní pobyt.výlet 7.AB
 • 20. – 21.6. 6:30 DŘÍPATKA – dvoudenní pobyt.výlet 6.AB
 • 21. 6. 8:45-12:30 Biatlon 5. AB (MěDDM)

Školní družina navštívila záchrannou zdravotní službu

Návštěva zdravotnické záchranné služby V pondělí 20. května navštívily děti ze školní družiny ZŠ Hlinecké polikliniku v Týně nad Vltavou. Ale nebojte, naštěstí se nikomu nic nestalo. Dětí se ujala dvoučlenná posádka zdravotnické záchranné služby, aby je seznámila s náplní své práce a předvedla jim techniku používanou k záchraně osob.

Děti neskrývaly své nadšení a vše si musely vyzkoušet nebo alespoň osahat. Prohlédly si celou sanitku zevnitř i z venku. Některé děti se i pár metrů svezly. Zjistily při tom, že když se jim něco stane, tak nemusí mít ze záchranářů ani sanitky strach. Záchranářům, paní Ireně Bromové a panu Pavlu Bromovi, děkujeme, že nám věnovali svůj čas a přiblížili nám jejich náročnou práci.

Bc. Hana Matějovská a kolektiv vychovatelek ŠD ze ZŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou.

ZŠ Hlinecká v Anglii

V pondělí 27. 5. brzy ráno byl zahájen týdenní poznávací zájezd do Anglie, do hlavního města Londýna. Skupina 36 ti žáků z druhého stupně doprovázena 3 pedagogy se vydala za kulturními památkami hlavního města Londýna. Zájezd byl organizován cestovní kanceláří Geotourist z Č. Budějovic, paní Eva a Kamila nás doprovázely na všech cestách. Cesta byla hodně dlouhá, přejeli jsme hraniční přechod Rozvadov, Německo, Belgii a Francii. Tam nás čekalo nalodění na trajekt v přístavu Calais a plavba po moři do přístavu Dover v Anglii.

Po vylodění trvala ještě cesta do Londýna asi 3 hodiny. Tam už nás čekaly prohlídky podle programu, navštívili jsme Tower Bridge, Londýnské oko, Muzeum moderního umění, kde právě probíhala výstava „YOKO ONO“, Muzeum Madame Tusauds (postavy z vosku), Westminster palác, Pomník královny Victorie, Studie Harry Potter a také jsme zažili cestování londýnským metrem. Dvě noci, dvě snídaně a dvě večeře jsme strávili v hotelu The Crown. Poznávací zájezd splnil očekávání, přinesl všem spoustu zážitků, poznatků, ale i nových vzájemných kamarádství. A počasí nám skutečně přálo, skoro vůbec jsme nezmokli a dokonce nám svítilo i londýnské sluníčko. Londýn je jedno z velkoměst, které skutečně stojí za návštěvu.

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Rej čarodějnic na ZŠ Hlinecké

Poslední dubnový den je tradičně spojován s kouzly a magií. I my žáci
ze 2.A jsme se rozhodli, že se na čtyři hodiny staneme malými
čarodějnicemi a čaroději. Oblékli jsme si kostýmy.

Namíchali jsme ve skupinách kouzelné lektvary, které obsahovaly
kouzelné býlí, žabí hlen, muší nožičky …

Četli jme pohádku o hodné čarodějnici, která pomohla zakleté
princezně a viděli jsme animovaný příběh o Malé čarodějnici.
Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na další dobrodružství!

Děti ze 2.A a paní učitelka Hana Duroňová

Stali se z nás čtenáři!

1.B ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

V úterý 28.5.2024 jsme se s prvňáčky vydali do Městské knihovny v Týně nad Vltavou. Čekaly tam na nás paní knihovnice a několik rodičů, kteří se této slavnostní chvíle mohli zúčastnit s námi.

Školní rok uběhl jako voda, malí prvňáčci už znají celou abecedu a vše si zvládnou sami přečíst. A takový pokrok se musí řádně oslavit. Jak jinak než Pasováním na čtenáře a čtenářky.

Nejdříve však děti musely splnit několik úkolů. Poznat pohádky podle obrázků nebo z úryvků a přečíst kousek z knížky před obecenstvem pro ně nebylo nic těžkého. Všechno hravě zvládly.

Potom složily slib Rytíře řádu čtenářského. Pro vzpomínku si domů odnesly zajímavou knížku „Kouzelné brýle“od Z. Pospíšilové, pamětní medaili a Čtenářský glejt.
Složením čtenářského slibu se zavázaly, že se ke knihám budou chovat ohleduplně a s láskou.

Pasování prvňáčků se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo.

Mgr. Edita Jindřichová, tř.uč.

Nabídka zaměstnání – učitel/učitelka 1. stupně

Nabídka zaměstnání – učitel/učitelka 1. stupně

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vedení školy spolu se svými pedagogy děkuje všem zákonným zástupcům, kteří zapsali svého budoucího prvňáčka na naši školu pro školní rok 2024/2025. Vážení rodiče, vyjádřili jste důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole, čehož si všichni velmi vážíme.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy

ÚSPĚCHY V ANGLICKÉM JAZYCE

Naše škola může být hrdá na jedinečnou talentovanou žákyni, Terezu Bui, která je dvojnásobnou vítězkou na olympiádách v anglickém jazyce. Prvním značným úspěchem bylo umístění v okresním kole v Českým Budějovicích ,kde se umístila jako první. Druhé velké ocenění bylo na krajském kole, kde si domů odvezla krásné třetí místo. Obě dvě soutěže se vždy skládaly ze tří částí a to: speaking (mluvení), listening(poslech)a reading (čtení).Její úspěchy jsou zářivým příkladem pro všechny kolem ní. Tereza není jen výjimečnou žákyní, ale také vzorem pro ostatní, kteří hledají inspiraci a motivaci k dosažení svých vlastních cílů. Její úspěchy na olympiádách nejsou jen pro ni samotnou, ale pro celou naši školu zářivým příkladem toho, co lze dosáhnout s odhodláním a vášní.

Natálie Ludvíková, žákyně 9.B, ZŠ Hlinecká

ŠD ze ZŠ Hlinecké oslavila „DEN ZEMĚ“

V dubnu se v našich školních družinách uskutečnila zábavná a vzdělávací akce v rámci oslav Dne Země. Děti byly rozděleny do dvojic, ve kterých obcházely jednotlivé stanoviště a odpovídaly na otázky.

Naším cílem bylo vzdělávat děti o důležitosti ochrany naší planety a zároveň připravit program plný zábavy.

Otázky byly zaměřené na recyklaci, životní prostředí a ochranu přírody.
Po vyplnění otázek proběhla společná kontrola a předání medailí všem účastníkům za jejich snahu a účast.

Děti si užily společně strávené odpoledne a naučily se něco nového o naší planetě.

Bc. Veronika Kašparová a kolektiv vychovatelek
ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

ZŠ Hlinecká na hudebním muzikálu

Dne 27.3. jsme byli pozváni na anglicko-dánské představení Probuzení Jara, které nám přijeli zahrát studenti z dánské hudební školy. Probuzení Jara je muzikál, který se zasazuje do prostředí mladých lidí, kteří čelí výzvám dospívání a hledání sebe sama. Příběh se odehrává v 19. století v Německu a sleduje osudy studentů na střední škole, kteří se potýkají s otázkami sexuality, vzdělání a autority. Hlavní postavy jsou Melchior, Wendla a Moritz,kteří se snaží porozumět světu kolem sebe a svým vlastním emocím. Jejich příběhy se prolínají a ukazují různé aspekty dospívání.
Vystoupení bylo i přes jeho dramatickou část famózně předvedeno a vše dokonale zdůrazňovala hudební čísla.

Natálie Ludvíková, žákyně 9.B, ZŠ Hlinecká