Novinky

Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká

Co mohou očekávat prvňáčci v ZŠ Hlinecká od září 2021?

Blíží se období zápisů  do 1.ročníků.

V minulých letech budoucí prvňáčci navštěvovali svoje starší kamarády v prvních třídách a zkoušeli se zapojit do školní práce.

Jelikož dnešní doba nám zavedenou a dětmi očekávanou tradici znemožnila, chtěli bychom jim touto cestou přiblížit způsob vyučování v 1.třídách na ZŠ Hlinecká.

V letošním školním roce se budou moci děti učit dvěma metodami – genetickou nebo slabikovou ( dle volby rodičů). Obě metody zaručují kvalitní nácvik čtení a psaní. 

Veškerá výuka pro prvňáčky je naplněna  množstvím  motivačních a hravých činnosti, jako jsou např. různé formy soutěží, kvízů, poznávacích a rozlišovacích her, skupinové práce, projektové činnosti, apod. Práce v hodině probíhá za využítí interaktivní tabule, na které si děti samy mohou vyzkoušet a ověřit nově nabyté vědomosti a poznatky díky moderním výukovým programům. Veliký důraz je kladen na rozvoj práce s IC technologiemi, při hodinách děti samostatně pracují se školními tablety. 

I v době po vyučování je dětem nabídnuta řada zajímavých a přínosných činností ve formě kroužků – např. logopedický jazykový sportovní, rukodělný, výtvarný,…

Důraz je kladen také na zvládnutí základních pravidel lidského soužití, jako je umění respektovat jeden druhého, přijmout i své případné nezdary, umět si navzájem pomoci, naučit se ovládat své emoce a pocity. Jedná se o sobnostně-sociální rozvoj dítěte.

Výuka na naší škole vede k všestrannému rozvoji dítěte – jak po stránce vzdělávací tak po stránce sociální.

V odpoledních hodinách mají děti možnost využít školní družinu.

Již od počátku distanční výuky jsme se zapojili do ON-LINE vyučování. V současné době se účastní výuky všechny děti, jelikož škola okamžitě reagovala na případné situace, kdy někteří žáci neměli možnost se připojit do on line práce, a zapůjčila těmto žákům školní tablety.

I prvňáčci v říjnu zvládli za podpory rodičů takto pracovat.

Většinu výše uvedených činností by si děti vyzkoušely osobně při zápisu do 1. třídy. Pokud bude znemožněn osobní kontakt předškoláka s paní učitelkou ve škole, bude dítěti poskytnuta možnost projít si samostatně zadané úkoly prostřednictvím počítače v domácím prostředí.

 Na žáčky také čekají nové učební pomůcky, většina z nich je dětem poskytnuta školou zdarma. V minulých letech rada města rozhodla o poskytnutí finanční podpory rodičům prvňáčků na nákup různých školních potřeb.

Věříme, že naše prvňáčky vyučování ve škole zaujme, navážou zde pevné kamarádské vztahy s ostatními spolužáky a budou si rozvíjet své sociální dovednosti. Není totiž důležité naučit předškoláka před vstupem do školy všechna písmenka a číslice, ale hodnotnější je u něho formovat jeho osobnost ve vztahu k ostatním dětem i sám k sobě. 

Těšíme se na vás, budoucí prvňáčci, přejeme vám mnoho úspěchů v nové etapě vašeho života!

Mgr. Jitka Janálová, Mgr. Jaroslava Werbynská, budoucí paní učitelky 1. tříd

 

Informace o provozu školy od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR se od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve škole – tj. žáků od 1. do 9. ročníku. 

U všech žáků bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. 

Prosíme, sledujte i nadále informace v médiích.

Vedení školy

Informace k provozu škol od 27.2. do 21. 3. 2021

Informace k provozu škol od 27.2. do 21. 3. 2021

Virtuální prohlídka naší školy

Virtuální prohlídka naší školy »

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021

Sněhuláci

Od nového roku školní družina ZŠ Hlinecká přivítala pouze žáky 1. A 2. ročníků. Děti jsou rozděleny v režimu homogenních skupin do čtyř oddělení ŠD. Při neobvyklém režimu je potřeba dětem připravit i neobvyklé vyžití. Žáci ze 4. oddělení ŠD pod vedením paní vychovatelky obnovili výzdobu vestibulu školy veselými sněhuláky. Dělají radost nejen dětem ze školní družiny, ale i dětičkách z MŠ, učitelům i vedení školy. Věříme, že se dočkají i ostatních žáků 1. a 2. stupně.

Eva Rysková, vychovatelka ŠD

Pololetní hodnocení žáků ZŠ Hlinecké

Vážení čtenáři, rodiče, milí žáci,

školní rok 2020-21 jsme všichni zahájili s patřičným optimismem a vírou, že vzdělávání našich žáků se rozjede naplno, dle obvyklých zvyklostí. Bohužel nám radost z přítomnosti všech žáků ve škole při vyučování nevydržela tak dlouho. Již od 14. října se školy pro žáky opětovně uzavřely, opakoval se scénář jarního uzavření škol v důsledku covid-krize. Distanční vzdělávání se stalo pro všechny žáky od září povinné, což byl podstatný rozdíl oproti minulému školnímu roku, kdy distanční /domácí/ vzdělávání žáků bylo ve znamení dobrovolného přístupu ze strany žáka. Pokračování článku 

Informace k provozu škol od 1.2.2021

Informace k provozu škol od 1.2.2021

Informace pro rodiče a žáky – pololetní vysvědčení ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v souvislosti s epidemií
covid-19 a v souvislosti s nařízením MŠMT bude pololetní vysvědčení žáků zveřejněno ve školním informačním systému DM SOFTWARE (ŠKOLA ONLINE) dne 28. 1. 2021.

Známky najdete na záložce HODNOCENÍ – VÝPISY HODNOCENÍ – HODNOCENÍ ŽÁKA/STUDENTA, známky za pololetní hodnocení žáka jsou v posledním sloupci, zkratka Uz…

Výpis z vysvědčení v tištěné podobě obdrží žáci 3. – 9. ročníků při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole.
Žáci 1. a 2. ročníků obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí ve čtvrtek 28. ledna 2021.

vedení školy

Informace k provozu školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme, že provoz školy dle nařízení Vlády ČR a MŠMT bude
i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Žáci 1. a 2. tříd se budou vzdělávat prezenčně, budou přítomni ve škole.
Žáci 3. až 9. ročníků se budou vzdělávat distančně, nebudou přítomni ve škole.

vedení školy

Informace k provozu od 11.01.2021