Novinky

Zdravá 5

Environmentální projekt na ZŠ Hlinecká

Příjemné podzimní dny v CEV Dřípatka Prachatice

Díky prostředkům získaným z Dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny (Cílená podpora EVVO ve školách) se mohli naši žáci také letos vydat se svými vyučujícími na dvoudenní pobyty s environmentálním zaměřením. Po zkušenostech z minulých let byl i tentokrát o akci velký zájem, do Prachatic se tak autobusem a vlakem vypravily postupně tři skupiny žáků. Pokračování článku 

Exkurze ZŠ Hlinecké na Šumavu

Ve středu 10. října 2018 se žáci 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do podniku „Jihosepar“ ve Vimperku a na Chalupskou slať. Tato exkurze byla hrazena z větší části z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Návštěva podniku „Jihosepar“ ve Vimperku byla pro žáky velkým přínosem. Mohli si prohlédnout nejmodernější technologie třídění odpadů, vyslechli poutavou přednášku o důležitosti třídění odpadů a odnesli si spoustu upomínkových předmětů. Pokračování článku 

Projektové vyučování na ZŠ Hlinecká „Kachna domácí„

Pro žáky 8. tříd škola připravila projektové vyučování na téma: „Sledování vnitřních orgánů u kachny domácí“ – ukázka kuchání. Žáci v rámci předmětu přírodopis mohli zhlédnout na kachně domácí uložení jednotlivých orgánů v těle ptáků (srdce, plíce, játra,…aj.).  Nejvíce žáky zaujal obsah svalnatého žaludku a jeho velikost. Projektové vyučování žáky velmi zajímalo. Vždyť to, co se učí z obrázků v učebnici, mohli nyní vidět ve skutečnosti.

Ing. Zdena Valková, vyučující přírodopisu

Výlet ZŠ Hlinecké do Prahy

Dne 15. 10. 2018 jely naše třídy 6. A a 6. B na výlet do Prahy. V jeho programu byl Mořský svět a pražská ZOO. Ráno jsme se sešli na autobusové zastávce. Potom jsme vyrazili autobusem na cestu. Cesta byla dlouhá, ale docela rychle utekla.  Nejdříve jsme navštívili Mořský svět. V akváriích tam plavali žraloci, rejnoci, piraně a mnoho dalších ryb. Viděli jsme i želvu. Na cestu do ZOO si skoro všichni koupili popcorn. Pokračování článku 

Akce na listopad 2018

 • 2.11.2018 8:00 – 12:15 “Děti do bruslí” 2.skupina (1.AB, 2., 3.roč.), 5x lekce, zimní stadion Soběslav
 • 2.11.2018 8:00-9:40 Preventivní program – 6.B
  (Theia-krizové centrum “Šikana a násilí”)
  Preventivní program – 8.B ŠMP, vyučující
  (Theia-krizové centrum”Peníze a jejich moc”)
 • 2.11.2018 10:00-11:40 Preventivní program – 7.A
  (Theia-krizové centrum”Kyberšikana a virtuální svět”)
  Preventivní program-9.A ŠMP, vyučující
  (Theia-krizové centrum “Xenofobie a rasismus”)
 • 6.11.2018 8:00 Ukázková hodina – 1. A
 • 6.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 2. A, (Zdravá 5 “Škola Zdravé pětky”)
 • 6.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 2.B (Zdravá 5 “Škola Zdravé pětky”)
 • 6.11.2018 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 8.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 4.A (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou pětkou”)
 • 8.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 4.B (Zdravá 5″Nakupování se Zdravou pětkou”)
 • 8.11.2018 8:00-13:30 Vzdělání a řemeslo – 9.A
 • 13.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 3.A (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou 5”)
 • 13.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 3.B (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou 5”)
 • 13.11.2018 15:00 Informační schůzka – LVK
 • 13.11.2018 15:00 “Burza škol” – 8.A, 8. B, 9.A, žáci bývalé ST
 • 13.11.2018 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 14.11.2018 8:00 Pohár starosty města – turnaj ve florbalu, mladší a starší žáci + dívky?, Sportovní hala-Týn
 • 14.11.2018 13:30 Etiketa slušného chování 1.,2, a 4. oddělení ŠD
 • 16.11.2018 8:45-12:30 Den s architektem – 9.A (projekt OPS Semenec” Jedlá zahrada a pohybová překážková stezka, účast žáků na tvorbě návrhu, hry, pohybové aktivity, opékání buřtů, teplý čaj – bude zajištěn)
 • 20.11.2018 10:00 Preventivní program – 7.A dívky, “Čas proměn”
 • 21.11.2018 13:30 Etiketa slušného chování – 1. Oddělení ŠD
 • 22.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 6.B (Zdravá 5 “Párty se Zdravou pětkou”)
 • 22.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 6.A (Zdravá 5″Párty se Zdravou pětkou”)
 • 22.11.2018 11:55-13:30 Výukový program – 7.A (Zdravá 5 “Párty se Zdravou pětkou”)
 • 27.11.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB, odjezd 8:00 hod., budova na Vinař. náměstí, plavecký výcvik zahájen v 9:30 hod., lekce 2×45 minut, předpokládaný návrat cca 12:30 hod., cena za dopravu na žáka 750Kč /10 lekcí/, Plavecká škola – Č.Budějovice

Jednodenní adaptační výlet pro žáky ZŠ Hlinecká

Ve dnech 17. – 19. září 2018 proběhl na naší škole v rámci preventivních aktivit „Jednodenní adaptační výlet“. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých, pátých a šestých ročníků. Cílem výletu, který se konal v kempu Rusalka, kam všichni zúčastnění došli pěšky, bylo vytvoření dobrých vztahů v nově vzniklých kolektivech, posílení kladných vlastností žáků a jejich sebepoznávání formou her. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.
Čas běží jako voda a z našich budoucích prvňáčků jsou dnes již „šikovní školáci“, kteří mají svůj „slavnostní“ den za sebou. Dne 3. září usedlo v doprovodu svých rodičů do školních lavic na 48 prvňáčků, byli přivítáni nejen svými paní učitelkami, ale i zástupci zřizovatele školy, první třídy navštívila paní Pavla Fraňková a za odbor školství paní Helena Hulcová. Pokračování článku 

Akce na říjen 2018

 • 1.10.2018 14:00 Pedagogická rada všichni vyučující
 • 2.10.2018 8:00 Výukový pořad 2.B,3.B /Stanice v přírodě – Smrk není jedle/
 • 2.10.2018 16:00 Školská rada členové /výroční zpráva, školní řád, provozní rozpočet/
 • 2.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 6.AB (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 4.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 9. roč. (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 5.10.2018 Volby do zastupitelstva obcí – výuka zkrácena:
  • 1. stupeň ukončení výuky – 11:40 hod.
  • 2. stupeň ukončení výuky – 12:35 hod.
 • 10.10.2018 Exkurze Vimperk – ekologie 9. roč. /„Škola zařídí, kraj zaplatí“ – grant JK/
 • 11.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 7.A (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 11.10.2018 13:30-14:30 ŠD – Drakiáda
 • 15.10.2018 8:00 Exkurze – Praha 6.AB,7.A (Mořský svět, ZOO)
 • 20.10.2018 7:00 ZÁJEZD Praha přihlášení (Sobota) (Muzikál – divadlo Vinohrady, společná prohlídka hl.města)
 • 25.10.2018 8:00 Zdravá pětka – výukový pořad 5.A
 • 25.10.2018 10:00 Zdravá pětka – výukový pořad 5.B
 • 29.10.2018 – 30.10.2018 Podzimní prázdniny žáků
  Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod., výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod.

  • 4.AB 27.11.2018 – 19.2.2019
  • 3.AB 26.02.2019 – 30.4.2019
 • Jednání Spolku rodičů a přátel školy – 6.11. od 16:00
 • 31.10.2018
  • 8:00Program prevence „Životní hodnoty“ -5.A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:55 „Životní hodnoty“ – 5.B, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:00-9:40 „Šikana a násilí“ – 6. A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:00-9:40 „Peníze a jejich moc“ – 8.A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.

ZŠ Hlinecká podala žádost o dotaci

S modernizací výuky to myslí naše škola opravdu vážně. Vedení školy připravilo projekt na rekonstrukci žákovské cvičné kuchyně a modrnizaci počítačové učebny. Součástí projektu jsou rovněž bezbariérové úpravy vstupů do daných odborných učeben. Žádost o realizaci projektu byla vedením školy podána v závěru června 2018, zřizovatel vyjádřil souhlas s podáním této žádosti. Pokračování článku