Novinky

Nabídka zaměstnání – uklízečka

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká vyhlašuje výběrové řízení na místo uklízečky.

POŽADUJEME:
samostatnost, bezúhonnost a zodpovědný přístup

NABÍZÍME:

dlouhodobou perspektivu
jednosměnný provoz

Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu školy.

Předpokládaný nástup 2 polovina srpna 2021.

e-mail zshlinecka@volny.cz
tel. 385 731 440

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně vás zveme na „informativní schůzku„ s budoucími paní učitelkami 1. tříd:

  • Místo konání schůzky: ZŠ Hlinecká
  • Den konání schůzky: 22. 06. 2021 (úterý)
  • Hodina: v 16:00 hodin

Z důvodu nutnosti dodržování hygienických pravidel vstupu do budovy školy s ochranou dýchacích cest. Prosíme, v případě podezření na onemocnění, nevstupujte do budovy, informace vám budou předány dodatečně na základě vzájemné domluvy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání.

Vedení školy

Akce na červen 2021

1.6. 8:00 Návštěva z SPC Č.B. /2.A,3.A/
1.6. 8:00 Den dětí – 4.B,5.AB „sportovní hry“ /4.A – karanténa, distanční výuka/
2.6. 8:30 Beseda v knihovně – 1. B
3.6. 13:30 Den dětí ve ŠD 1.-4.oddělení
4.6. 8:00 Stanice v přírodě – Semenec 3.AB
9.6. 8:30 Beseda v knihovně – 1. A
16.6. 9:00 Beseda v knihovně – 2. A
17.6. 13:30 Den s vlastní hračkou – ŠD 1.-4.oddělení
18.6. 9:00 Hledání pokladu – Semenec 2.A
22.6. 16:00 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
25.6. /bude upřesněno/ odevzdávání učebnic
??? Poslední zvonění 9.A
28.6. 8:30 Cesta za pokladem-Semenec 1.AB
29.6. 8:00 Pobyt v přírodě – cvičná evakuace pedagogové
30.6. 8:00 1. vyuč. hod. – předání vysvědčení

Informace k otevření školy od 24.5.2021

Informace k otevření školy od 24.5.2021

Informace – výuka žáků od 17. 5. 2021

1. stupeň – prezenční výuka /výuka ve škole/ pro všechny třídy tj. 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB, 5.AB

Povinné testování žáků na 1. stupni jedenkrát týdně (pondělí), příp. první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

2. stupeň – prezenční výuka /výuka ve škole/ pro třídy 8.AB, 9.A

Povinné testování žáků na 2. stupni dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek), příp. první den osobní přítomnosti ve škole.

Distanční výuka pro třídy 6.AB, 7.AB

Dle předběžných informací by měli v pondělí 24. 5. 2021 nastoupit všichni žáci 2. stupně k prezenční výuce ve škole.

Informace o nástupu žáků 2. stupně do školy od pondělí 10. 5. 2021

Informace o nástupu žáků 2. stupně do školy od pondělí 10. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022

Rozhodnutí zápis školní rok 2021 2022

Otevření školy pro žáky 1. stupně od 12. 4. 2021

Informace k otevření školy 12.4.2021

Probíhá zápis do 1. tříd

Vážení čtenáři, rodiče budoucích prvňáčků,

právě probíhá „Zápis do 1. tříd“ na naší základní škole. Jak jistě víte, z důvodu současných opatření, je zápis do 1. tříd organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili v polovině března společné setkání formou on-line schůzky. Mile nás potěšil zájem o setkání ze strany rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče byli blíže informováni o naší základní škole, byli informováni o tom, co naše škola dětem nabízí, byli seznámeni se samotným průběhem zápisu. Rodiče a jejich budoucí prvňáčci se setkali „na dálku“ se svými paní učitelkami, dozvěděli se zajímavé a především potřebné informace o nástupu prvňáčka do školy. Z uskutečněné schůzky jsme my, učitelé, měli příjemný pocit a věříme, že i pro rodiče byla schůzka přínosná.

Touto cestou děkujeme paní ředitelce Markové z mateřské školky a zúčastněným paní učitelkám za pomoc při zprostředkování kontaktů, tak potřebných k uskutečnění online schůzky.

Závěrem si dovolím připomenout, že Zápis do 1. třídy je pro rodiče budoucích školáků povinný, probíhat bude na naší škole do 30. dubna 2021.

Naše základní škola přijímá děti ze všech mateřských školek. Bližší informace najdete na stránce Zápis do 1. tříd, nabízíme i osobní konzultaci s ředitelkou školy, případně individuální prohlídku školy (prosíme, předem domluvit termín na telefonu: 385731440, 725032581).

Na červen 2021 plánujeme společnou schůzku rodičů a budoucích prvňáčků se svými paní učitelkami přímo ve škole, v jejich třídách. Budeme doufat, že epidemiologická situace nám společné setkání nepřekazí.

Milí čtenáři, vážení rodiče, věřme, že zápisy do 1. tříd společně zvládneme, věřme, že od 1. září 2021 budou školy plně otevřeny nejen pro naše nové prvňáčky, ale i pro všechny žáky naší školy.

Těšíme se na vás!
Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Informace k provozu od 29.3.2021

Informace k provozu od 29.3.2021