Zaměstnanci

Vedení školy:

 • Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy: tel. 725 032 581
 • Mgr. Jana Čtvrtníková, zástupkyně ředitelky školy

Výchovný poradce: Mgr. Josef Ťupa 

Metodik prevence : Mgr. Jiřina Koberová

Vedoucí školní jídelny: Ivana Pintnerová

Ekonomka školy: Bc. Lada Hrdličková

Hospodářka školy: Jana Kolářová

Pedagogičtí zaměstnanci:

 • 1.A – Mgr. Alena Šebestová
 • 1.B – Mgr. Edita Jindřichová
 • 2.A – Mgr. Hana Duroňová
 • 2.B – Mgr. Iva Šímová
 • 3.A – Mgr. Jitka Janálová
 • 3.B – Mgr. Jaroslava Werbynská
 • 4.A – Mgr. Petra Říhová
 • 4.B – Mgr. Martina Babková
 • 5.A – Mgr. Dana Ťupová
 • 5.B – Mgr. Svatava Báčková
 • 6.A – Mgr. Martina Hrůzová
 • 6.B – Mgr. Iva Zahradníková 
 • 7.A – Mgr. Vladimír Kainzinger
 • 7.B – Ing. Zdena Valková
 • 8.A – Mgr. Jiřina Koberová
 • 8.B – Mgr. Jiřina Řehořová
 • 9.A – Mgr. Veronika Slipková

Další vyučující: Mgr. Drahomíra Hanzlíková, Mgr. Miroslava Waageová, Mgr. Josef Ťupa

Asistent pedagoga: Patricie Koubková, Bc. Lucie Vondráková

Vychovatelky školní družiny: Marcela Ratajová /vedoucí ŠD/, Bc. Lucie Vondráková, Eva Rysková

Školník: Josef Příhoda, Liliana Křenková

Předseda školské rady: Ing. Pavla Fraňková

Předseda spolku rodičů a přátel školy: Monika Smutná