Zaměstnanci

Vedení školy:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy – tel. 725 032 581
Mgr. Jana Čtvrtníková,  zástupce ředitelky školy

Třídní učitelé:

1.A – Mgr. Jitka Janálová
1.B – Mgr. Jaroslava Werbynská
2.A – Mgr. Alena Šebestová
2.B – Mgr. Edita Jindřichová
3.A – Mgr. Hana Duroňová
3.B – Mgr. Mgr. Iva Šímová  
4.A – Mgr. Petra Říhová
4.B – Mgr. Martina Babková   
5.A – Mgr. Dana Ťupová
5.B – Mgr. Svatava Báčková
6.A – Mgr. Jiřina Koberová
6.B – Mgr. Jiřina Řehořová
7.A – Mgr. Veronika Slipková
8.A – Mgr. Martina Hrůzová
8.B – Mgr. Iva Zahradníková
9.A – Ing. Zdena Valková

Další vyučující

Mgr. Vladimír Kainzinger, Mgr. Drahomíra Hanzlíková, Mgr. Miroslava Waageová, Mgr. Josef Ťupa

Asistent pedagoga

Patricie Koubková

Vychovatelky školní družiny

Marcela Šimáková /vedoucí ŠD/, Bc. Věra Palmová

Výchovný poradce

Mgr. Josef Ťupa

Ekonomka školy

Bc. Lada Hrdličková

Metodik prevence

Mgr. Jiřina Koberová

Hospodářka školy

Jana Kolářová

Vedoucí školní jídelny

Jana Novotná

Školník

Rostislav Křenek, Liliana Křenková

Předseda školské rady

Ing. Pavla Fraňková

Předseda spolku rodičů a přátel školy

Monika Smutná

Viz také stránka Kontakty >>>