Zaměstnanci – školní rok 2017/2018

Vedení školy:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy – tel. 725 032 581
Mgr. Jana Čtvrtníková,  zástupce ředitelky školy

Třídní učitelé:

1.A – Mgr. Alena Šebestová
1.B – Mgr. Edita Jindřichová
2.A – Mgr. Hana Duroňová
2.B – Mgr. Iva Šímová
3.A – Mgr. Jitka Janálová
3.B – Mgr. Jaroslava Werbynská
4.A – Mgr. Dana Ťupová
4.B – Mgr. Svatava Báčková
5.A – Mgr. Petra Říhová
5.B – Mgr. Martina Babková
6.A – Mgr. Veronika Slipková
7.A – Mgr. Martina Hrůzová
7.B – Mgr. Iva Zahradníková
8.A – Ing. Zdena Valková
9.A – Mgr. Jiřina Koberová
9.B – Mgr. Jiřina Řehořová
6.- 9.Z – Mgr. Vladimír Kainzinger

 

Další vyučující:

Mgr. Miroslava Waageová, Mgr. Drahomíra Hanzlíková

Výchovný poradce:

Mgr. Josef Ťupa

Metodik prevence:

Mgr. Jiřina Koberová

Vychovatelky školní družiny:

Marcela Šimáková a Bc. Věra Palmová

Ekonomka školy:

Bc. Lada Hrdličková

Hospodářka školy:

Jana Kolářová

Vedoucí školní jídelny:

Jana Novotná

Školník:

Rostislav Křenek, Liliana Křenková

Předseda Nadačního fondu:

Ing. Pavla Fraňková

Předseda školské rady:

pan Mgr. Milan Šnorek

Předseda SRPDŠ:

Monika Smutná

Viz také stránka Kontakty >>>