Zaměstnanci

Vedení školy:

 • Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy – tel. 725 032 581
 • Mgr. Jana Čtvrtníková,  zástupce ředitelky školy

Pedagogičtí zaměstnanci

 • 1.A – Mgr. Hana Duroňová                                 
 • 1.B – Mgr. Iva Šímová                                   
 • 2.A – Mgr. Jitka Janálová                                     
 • 2.B – Mgr. Jaroslava Werbynská                
 • 3.A – Mgr. Alena Šebestová                                               
 • 3.B – Mgr. Edita Jindřichová            
 • 4.A – Mgr. Dana Ťupová
 • 4.B – Mgr. Svatava Báčková
 • 5.A – Mgr. Petra Říhová
 • 5.B – Mgr. Martina Babková 
 • 6.A – Mgr. Vladimír Kainzinger
 • 6.B – Ing.  Zdena Valková
 • 7.A – Mgr. Jiřina Koberová
 • 7.B – Mgr. Jiřina Řehořová
 • 8.A – Mgr. Veronika Slipková 
 • 9.A – Mgr. Martina Hrůzová
 • 9.B – Mgr. Iva Zahradníková        

Další vyučující

Mgr. Drahomíra Hanzlíková, Mgr. Miroslava Waageová, Mgr. Josef Ťupa

Asistent pedagoga

Patricie Koubková, Lucie Dolanská

Vychovatelky školní družiny

Marcela Šimáková /vedoucí ŠD/, Bc. Lucie Vondráková, Lucie Dolanská

Výchovný poradce

Mgr. Josef Ťupa

Ekonomka školy

Bc. Lada Hrdličková

Metodik prevence

Mgr. Jiřina Koberová

Hospodářka školy

Jana Kolářová

Vedoucí školní jídelny

Jana Novotná

Školník

Rostislav Křenek, Liliana Křenková

Předseda školské rady

Ing. Pavla Fraňková                                                             

Předseda spolku rodičů a přátel školy

Monika Smutná

Viz také stránka Kontakty >>>