Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňoval zásady přístupnosti v souladu se zákonem 365/2000 a 99/2019 Sb.

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Písmo webu je možno zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS). Formát PDF je zobrazitelný většinou webových prohlížečů, ke zobrazení dalších dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které jsou součástí základního vybavení většiny zařízení. Software k prohlížení souborů PDF, DOC a XLS lze také stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Kontakt v případě problémů

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu info@cistydesign.net, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.