Projekty IROP


Projekt z IROP přes MAS: “Žákovská cvičná školní kuchyně modernizace počítačové učebny”

Naše základní škola dlouhodobě modernizuje své prostory a učebny. V souvislosti s morálním zastaráním dvou učeben předložila škola do IROPu projekt pod názvem „žákovská cvičná školní kuchyně a modernizace počítačové učebny“, škola získala dotaci ve výši necelých 2 mil. korun. V současné době probíhá realizace obou odborných učeben, stavební práce jsou téměř dokončeny, chybí položit podlahovou krytinu, namontovat stropní úsporná světla, osadit radiátory novými kryty, provézt nátěry a zavěsit nové dveře.

V žákovské cvičné školní kuchyni budou namontovány čtyři nové kuchyňské linky včetně dřevěných obkladů malé žákovské jídelny a bude provedena konečná kompletace díla. Do počítačové učebny bude instalována nová AVT ( žákovské a učitelské počítače, interaktivní panel, tiskárny, klávesnice, myši, kabeláž, rozvody). Do poloviny června by měly být obě odborné učebny připraveny k výuce žáků. Věřme, že tomu tak bude!

Mgr. Hájková, řed. školy


Učebny na ZŠ Hlinecké v novém kabátě

V závěru kalendářního roku 2018 byl škole přiznán grant z IROP na realizaci projektu „Rekonstrukce žákovské cvičné kuchyně“ a „Modernizace počítačové učebny“. Již na konci letních prázdnin se podařilo obě odborné učebny zrealizovat v hodnotě cca 1 750 000 Kč. Slavnostní otevření nových prostor se konalo 25. 9. 2019 za přítomnosti pozvaných hostů, zástupců zřizovatele školy, zástupců města, nechyběli učitelé se svými žáky. Děkujeme panu starostovi města Machálkovi, paní místostarostce Sudové a panu radnímu Slepičkovi, že přijali naše pozvání a o radostné okamžiky se s námi všemi podělili.

Pomoci vás všech si velmi vážíme, za podporu rozvoje vzdělávání žáků naší školy upřímně děkujeme.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy