Dokumenty

Informační leták 2023-2024

Krizový plán školy

Minimální preventivní program 2023-24

Pravidla hodnocení 2023-2024

Školní řád – 2023-2024

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny 2023-24

ŠVP od 1. 9. 2023

Dodatek k ŠVP č. 4_1_9_2023

Školní řád – dodatek č. 1_dist. vzdělávání

ŠVP školní družiny

Vlastní hodnocení školy 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010

Zřizovací listina

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2006/2007

Výroční zpráva 2005/2006

Výroční zpráva 2004/2005

Výroční zpráva 2003/2004

Zápis

Průběh zápisu 2022

Zápisní lístek 2022

Zápisní lístek 2022

Žádost o přijetí 2022

Žádost o přijetí 2022

Žádost o odklad 2022

Žádost o odklad 2022

Žáci přijatí dle Zákona č. 67/2022 Sb. – BŘEZEN 2022

Žáci přijatí dle Zákona č. 67/2022 Sb. – DUBEN 2022

Žáci přijatí dle Zákona č. 67/2022 Sb. – KVĚTEN 2022

Seznam přijatých žáků z Ukrajiny za měsíc červen 2022

Přijatí Ukrajinci_září_2022

Přijatí Ukrajinci_říjen_2022

Žáci přijatí dle Zákona č. 67/2022 Sb.,ve znění novel. – Ukrajinci za září 2023

Přijatí Ukrajinci – leden 2024