Dokumenty

Průběh zápisu 2022

Zápisní lístek 2022

Zápisní lístek 2022

Žádost o přijetí 2022

Žádost o přijetí 2022

Žádost o odklad 2022

Žádost o odklad 2022

Žáci přijatí dle Zákona č. 67/2022 Sb. – BŘEZEN 2022

Žáci přijatí dle Zákona č. 67/2022 Sb. – DUBEN 2022

Žáci přijatí dle Zákona č. 67/2022 Sb. – KVĚTEN 2022

Seznam přijatých žáků z Ukrajiny za měsíc červen 2022

Přijatí Ukrajinci_září_2022

Přijatí Ukrajinci_říjen_2022


Informační leták_2022_23

Minimální preventivní program

Pravidla hodnocení 2022_2023

Školní řád – 2022 – 2023

ŠVP 01. 09. 2022

Vnitřní řád ŠD 2022-23

Vnitřní řád školní jídelny 2022-23

Dodatek k ŠVP ZV č.1_19.2.2020

Školní řád – dodatek č. 1_dist. vzdělávání

Strategie rozvoje školy 2018-23

Školní vzdělávací program školní družiny

Vlastní hodnocení školy 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010

Zřizovací listina

Krizový plán školy

Výroční zprávy

Výroční uzpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2006/2007

Výroční zpráva 2005/2006

Výroční zpráva 2004/2005

Výroční zpráva 2003/2004