Školní jídelna

Jídelní lístek

29.6.-30.6.2020 MŠ

29.6.-30.6.2020 ZŠ

Důležité

Možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu www.strava.cz

Stravné od 1.9.2019

Informace o alergenech

Vnitřní řád školní jídelny 2019-20

Informace o školním stravování, podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků, platby

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců ZŠ a MŠ

Pracovní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30 hod
Výdej obědů žákům a zaměstnancům Hlinky: 11:45 – 14:00 hod
Výdej obědů žákům a zaměstnancům Vinař.nám.: 12:35 – 13:15 hod
Výdej stravy v mateřské školce: přesnídávka: 8:15 – 8:45 hod
oběd: 11:15 – 11:45 hod
svačina: 14:15 – 14:45 hod

Přihlašování a odhlašování obědů

Každý nový strávník dostane „Přihlášku ke stravování“. Rodič svým podpisem potvrdí, že vzal na vědomí organizační záležitosti týkající se školního stravování.
Údaje uvedené na přihlášce mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle
Vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení. Školní jídelna
zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU)
2016/679 (GDPR).”

Strávník je přihlášen ke stravování na celý školní rok, vedoucí školní jídelny reaguje pouze na odhlášky. Veškeré změny nebo ukončení školní docházky oznámí zákonní zástupci vedoucí ŠJ písemně.

Každý strávník si zakoupí čip na celou dobu docházky v hodnotě 115,- Kč.
Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole a v první den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. Je nutné odhlašovat obědy při každé nepřítomnosti strávníka ve škole den předem do 13:00 hod u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky, přes www.strava.cz nebo emailem.

Neodhlášené obědy propadají.

Obědy do jídlonosičů je možné odebrat do nádob k tomuto účelu určených a to ve stanovený čas: 11.20 –11.40 hod ve ŠJ Hlinecká (pokrm spotřebujte do 12:40hod)
a 12:20 -12:30 hod ve výdejně Vinař.náměstí (pokrm spotřebujte do 13:30hod).
Teplé je nutné důkladně prohřát (+65°C a více), studené do doby konzumace udržovat v chladu (+0°C – +8°C).

Finanční limity

Finanční limity pro strávníky se podle vyhlášky č.107/2005 Sb. stanovují podle věku strávníka bez ohledu na to, jaký stupeň a typ školy navštěvuje.

Ceny jídel:

 • Strávníci předškolního zařízení MŠ 3 – 6 let:
  • dopolední přesnídávka 8,- Kč
  • oběd 22,- Kč
  • odpolední svačina 9,- Kč
 • Strávníci předškolního zařízení MŠ 7- 10 let:
  • dopolední přesnídávka 9,- Kč
  • oběd 24,- Kč
  • odpolední svačina 9,- Kč
 • Strávníci ZŠ 7-10 let: 24,- Kč/oběd
 • Strávníci ZŠ 11-14 let: 26,- Kč/oběd
 • Strávníci ZŠ 15 a více let: 28,- Kč/oběd

Základní výživovou normou pro stravování dětí nadále zůstává tzv. spotřební koš,
tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, které stanovuje MZ.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně.

Forma úhrady stravného

V prvním měsíci školního roku, ve kterém se strávník přihlásí, je inkasována záloha ve výši 650,- Kč pro žáka ZŠ a 950,- Kč pro žáka MŠ. V dalších měsících je stravné inkasováno podle odebrané stravy k 15. dni následujícího měsíce. Nebude-li možno inkasovat stravné z účtů, je 20. den v měsíci termínem pro první upomínku.

Nebude-li včas uhrazena platba, bude strávníkovi pozastaveno stravné.

V případě ukončení stravování je přeplatek strávníkovi vrácen ve vyúčtování posledního měsíce.

Číslo sběrného účtu je 9101402544/0600.

Potvrzení o povolení k inkasu odevzdejte v kanceláři ŠJ.

Prosím, nezadávejte variabilní symbol, platba by nebyla stržena z účtu.
Ve výjimečných případech je možná platba hotově v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději 2. den v měsíci následujícím.

Pracovníci školní jídelny odpovídají za kvalitu potravin pouze po dobu výdeje.

Tel. čísla školní jídelny:

385 731 438 (pevná linka – záznamník)
604 216 159 (mobil)
E-mail:
jidelna@zshlinecka.cz
Jana Novotná, vedoucí školní jídelny