Školní jídelna

Jídelní lístek

Jídelní lístek 11.-15.6.2018_ZS

Jídelní lístek 11.-15.6.2018_MS

Jídelní lístek 18.-22.6.2018_ZS

Jídelní lístek 18.-22.6.2018_MS

Novinky

Možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu www.strava.cz

Stravné od 1.1.2016

Informace o alergenech

Informace o školním stravování, podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků, platby

Pracovní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30 hod

Výdej obědů: 11:20 -13:45 hod

Přihlašování a odhlašování obědů:

Každý nový strávník dostane „Přihlášku ke stravování“. Rodič svým podpisem potvrdí, že vzal na vědomí organizační záležitosti týkající se školního stravování.

Strávník je přihlášen ke stravování na celý školní rok, vedoucí školní jídelny reaguje pouze na odhlášky.

Každý strávník si zakoupí čip na celou dobu docházky v hodnotě 115,- Kč.

Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole a v prvý den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. Je nutné odhlašovat obědy při každé nepřítomnosti strávníka ve škole den předem do 13:00 hod  u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky, přes www.strava.cz nebo emailem.

Neodhlášené obědy propadají.

Obědy do jídlonosičů je možné odebrat do nádob k tomuto účelu určených a to ve stanovený čas: 11.20  – 11.40 hod ve ŠJ Hlinecká a 12:20 -12:30 hod ve výdejně Vinař.náměstí.

Pokrm spotřebujte do 12:40 hod. Teplé je nutné důkladně prohřát (+65°C a více),studené do doby konzumace udržovat v chladu (+0°C – +8°C).

Finanční limity:

Finanční limity pro strávníky se podle vyhlášky č.107/2005 Sb. stanovují podle věku strávníka bez ohledu na to, jaký stupeň a typ školy navštěvuje.

Ceny jídel:

 • Strávníci předškolního zařízení MŠ 3 – 6 let:
  • dopolední přesnídávka 7,- Kč
  • oběd 21,- Kč
  • odpolední svačina 8,- Kč
 • Strávníci předškolního zařízení MŠ 7- 10 let:
  • dopolední přesnídávka 8,- Kč
  • oběd 23,- Kč
  • odpolední svačina 8,- Kč
 • Strávníci ZŠ   7-10 let:      23,- Kč/oběd
 • Strávníci ZŠ 11-14 let:      25,- Kč/oběd
 • Strávníci ZŠ 15 a více let: 27,- Kč/oběd

Základní výživovou normou pro stravování dětí nadále zůstává tzv. spotřební koš, tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, které stanovuje MZ.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně.

Forma úhrady stravného: inkasem, hotově

 1. U České spořitelny formou inkasa.
  Číslo sběrného účtu je 100213011/0800.
  Potvrzení o povolení k inkasu odevzdat v kanceláři ŠJ.
 2. U každé banky formou inkasa (KB, GE Money Bank atd.).
  Číslo našeho účtu je 9101402544/0600.
  Potvrzení o povolení k inkasu odevzdat v kanceláři ŠJ.

Prosím, nezadávejte variabilní symbol.

 1. Ve výjimečných případech hotově v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději 1. den v měsíci následujícím.

Pokud strávník neuhradí platbu v daném termínu, bude mu zastaveno stravné.

Platba přes účet:

Na začátku školního roku je od strávníků ZŠ inkasována jednotná záloha na stravování ve výši 600,- Kč, od strávníků MŠ 900,- Kč. Nebude-li možno inkasovat stravné z účtů, je 20. den v měsíci termínem pro první upomínku.

Pracovníci školní jídelny odpovídají za kvalitu potravin pouze po dobu výdeje.

Tel. čísla školní jídelny:

385 731 438 (pevná linka – záznamník)
604 216 159 (mobil)

E-mail:

jidelna@zshlinecka.cz

Jana Novotná, vedoucí školní jídelny