Oranžová učebna

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevření

Publikováno 19.11.2013

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevřeníV září jsme čtenáře informovali o budování oranžové učebny na ZŠ Hlinecká. Jen pro připomenutí uvedu v krátkosti základní informace. Škola zažádala o finanční příspěvek společnost NADACI ČEZ, žádosti bylo vyhověno a na konci května 2013 proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami. NADACE ČEZ poskytla škole grant v podobě finančního příspěvku. Příspěvek byl určen k realizaci dlouho vysněné “multifunkční učebny přírodních věd”.

O hlavních prázdninách byla odstartována realizace tohoto projektu. Na škole se budovala učebna fyziky, probíhaly práce zednické, instalatérské, natěračské, elektrikářské a jiné, do školy byly dodávány nové učební pomůcky a přístroje, učebna fyziky získávala nový vzhled. Realizace “multifunkční učebny” je v současné době téměř u konce, schází už jen poslední úpravy. Učební pomůcky už mají svá místa a čekají na slavnostní zahájení svého provozu. Budou žákům sloužit k demonstraci různých přírodovědných jevů, v praktických experimentech si žáci ověří získané teoretické poznatky. A o jaké pomůcky se jedná?

Například experimentální systém PASCO, senzory pohybu, světla, úrovně hluku, senzory tlaku, napětí, teploty apod. Ke znázornění optických jevů bude sloužit laserová geometrická optika, žáci budou moci vidět zblízka pomocí mikroskopu s elektronickým okulárem. Hoffmannův přístroj bude žáky provázet v hodinách chemie, kdy budou zkoumat elektrolýzu vody, využijí i digitální ph metr. Ve fyzice pak žáci budou využívat digitální měřící přístroje, magnety a vodiče. Věřím, že se žákům výuka s pomocí výše uvedených “technických zázraků” bude líbit a oranžovou učebnu tak budou využívat žáci z 2. ale i 1. stupně.

Hodně úspěchů, milí žáci!

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy


Slavnostní otevření Oranžové učebny na ZŠ Hlinecká 2.12.2013

Publikováno 4.12.2013

Oranžová učebna přírodních věd naplnila sen ZŠ Týn Hlinecká

2013_1202_tyn_oranzova_ucebna2„Pro naší školu je zrealizování a otevření multifunkční Oranžové učebny přírodních věd naplněním mnohaletého snu, který se díky podpoře Nadace ČEZ stal skutečností. Učebna je plná „technických zázraků“, které přispějí ke zkvalitnění výuky našich žáků v hodinách fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu a technických činností. V praktických experimentech si nyní mohou ověřovat své teoretické poznatky a tak lépe pochopit přírodní a fyzikální zákonitosti,“ říká při otevření ředitelka ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou Zdeňka Hájková.

Z otevření Oranžové učebny přírodních věd v Týně si zde pusťte reportáž Jihočeské TV.

Finanční příspěvek ve výši 200 tisíc korun poskytla Nadace ČEZ týnské škole v květnu 2013 a ten plně pokryl vytvoření technického jádra učebny, tedy moderní technické přístroje a učební pomůcky. „Tato učebna přírodních věd je jedenáctým zrealizovaným projektem v rámci programu Oranžové učebny v jižních Čechách a již sedmdesátým v ČR od roku 2010, kdy tento školský projekt Nadace ČEZ začal. Je výborné, že moderní učební pomůcky pomohou týnským žákům právě v pochopení přírodních a technických oblastí výuky. Věříme, že to některé z nich posune ke studiu technických škol. V budoucnu se pak třeba stanou techniky na některé z elektráren Skupiny ČEZ nebo usednou do blokové dozorny té největší – Jaderné elektrárny Temelín na kterou vidí přímo z oken své školy,“ přeje si ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Učebna fyziky změnila svůj vzhled především o letních prázdninách. Probíhaly zde poměrně rozsáhlé práce zednické, instalatérské, elektrikářské a natěračské. Do učebny bylo položeno nové linoleum, okna byla zastíněna modrými roletami. Také žákovské lavice získaly nový vzhled a byly nakoupeny i nové židle. To vše v celkové ceně více jak 100 tisíc korun bylo hrazeno z rozpočtu školy. Pak teprve nastal čas na zabudování oněch „technických zázraků“ jako je experimentální systém PASCO, laserová geometrická optika, Hoffmannův přístroj a další.

2013_1202_tyn_oranzova_ucebna62013_1202_tyn_oranzova_ucebna42013_1202_tyn_oranzova_ucebna32013_1202_tyn_oranzova_ucebna1


Oranžová učebna přírodních věd se stane učebním královstvím především paní učitelka Drahomíry Hanzlíkové, která byla „duší“ vytvoření této učebny. „S laserovou geometrickou optikou si názorně mohou žáci zobrazit například zákon odrazu, zákon lomu, zákon významných paprsků u kulových zrcadel a čoček. Žáci se seznámí také s principem optických zařízení jako je dalekohled, fotoaparát, budou si moci názorně zobrazit funkci oka a očních vad. Pomocí senzorů PASCO pak budou moci demonstrovat sílu, pohyb, absolutní tlak, magnetické pole, napětí proudu, elektrické náboje, teplotu, hluk a osvětlení,“ vysvětluje paní učitelka Hanzlíková část ohromných možností praktického využití moderního vybavení učebny a dodává: „Myslím, že je to skvělé a věřím, že i díky novému vybavení budou žáci na někdy neoblíbené předměty chodit rádi.“

Slova paní učitelky Hanzlíkové potvrzují i žáci 9. třídy školy, kteří při otevření Oranžové učebny přírodních věd ukazovali přítomným některé experimenty. „Díky názornosti si řadu fyzikálních zákonů dokážeme lépe představit. I díky tomu se naučíme více přímo na hodině. Všechno je opravdu názornější než předpřipravený graf nebo vzoreček na tabuli. Možnosti nové učebny se mi fakt líbí,“ říká deváťák Jan Liška. Toho se svým postřehem doplňuje spolužák Jiří Mlsek: „Hodiny teď budou mnohem zábavnější a myslím si, že si přímo z hodiny odneseme více vědomostí. Když si budeme moci řadu věcí prakticky vyzkoušet, tak nás bude i ta fyzika víc bavit.“

Všechny nové učební pomůcky mají svá místa a začínají sloužit v ostré výuce. „Moderní přístroje budou sloužit především žákům z druhého stupně, ale nic nebrání tomu, aby multimediální Oranžovou učebnu přírodních věd vybudovanou za pomoci Nadace ČEZ- využívali i ti nejmenší. Teď již záleží pouze na vyučujících a jejich pedagogickém mistrovství, jak si poradí s nejnovější technikou,“ říká na závěr otevření nové učebny ředitelka školy.


Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Programy Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oranžová učebna, Oranžové schody, Oranžové kolo a Podpora regionů. Více informací na www.nadacecez.cz.