Projekt Edison – mezinárodní jazykový projekt

Projekt Edison 2017

Nejlépe si člověk zapamatuje to, co zažije na vlastní kůži. Přestěhovat celou školu do Ameriky nebo do Asie nelze, ale pozvat naopak zástupce těchto exotických končin k nám do tříd díky projektu EDISON tak velký problém není. Ve dnech od 12. 2. do 19. 2. 2017 nás tedy opět navštívili zajímaví hosté – tentokrát Maria Clara z Brazílie, Milca z Chile, Nafida z Indonésie, Nia z Gruzie, Celia z Číny, Ernesto z Mexika a Ruvindran z Malajsie.

Celý týden si je užívali žáci všech ročníků při neobvyklých prezentacích zmíněných zemí, v pátek odpoledne měli možnost všichni i s rodiči a ostatními návštěvníky ochutnat typická jídla připravená stážisty, krátce si popovídat, nechat si nakreslit obrázek od Ernesta nebo se společně vyfotografovat. Škola EDISONEM žila, angličtina se ozývala ze všech koutů, panovala otevřená přátelská atmosféra plná nevšedních zážitků, neobvyklých setkání i příležitostí k zamyšlení. Přáli bychom si, aby tato zkušenost probudila u našich žáků chuť učit se cizím jazykům a poznávat svět.

Na přípravách a hladkém průběhu projektu se podílela řada lidí. Chceme poděkovat především hostitelským rodinám, které stážistům na týden vytvořily druhý domov a příjemnou společnost – byli to rodiče našich žáků Aleše Chlumeckého, Petry Kališové, Natálky Ondriškové, Vašíka Irovského a Jáchyma Bricha, dále paní učitelky Báčková a Valková se svými rodinami. Děkujeme rovněž všem zaměstnancům a žákům školy, kteří připravili výzdobu školy, občerstvení, místnost pro zahraniční návštěvu, program na slavnostní zahájení a také vše fotografovali. Rovněž chceme poděkovat kapele týnské ZUŠ za krásné vystoupení a MěDDM za zapůjčení zvukové aparatury.

Pomocníky, společníky stážistů a překladateli se na týden stali vybraní studenti týnského gymnázia. Také jim, jejich profesorce M. Pasovské a vedení gymnázia patří velký dík. Snažili jsme se stážistů ukázat pamětihodnosti a největší zajímavosti našeho města a okolí, děkujeme všem, kteří nám pomohli – vedení města za přijetí v obřadní síni MÚ, panu faráři P. Václavu Hesovi za prohlídku kostela a ukázku varhan, zaměstnancům muzea za předvedení expozice, pracovníkům infocentra JE Temelín za poutavou exkurzi a samozřejmě místním Baráčníkům za vřelé přijetí, ukázky místních krojů, tanců a zvyků a za výborné občerstvení. Poděkování patří mezinárodní studentské společnosti AIESEC, která projekt EDISON pod záštitou MŠMT již řadu let organizuje.

Mgr. Zdeňka Hájková a Mgr. Jana Čtvrtníková


Projekt Edison 2015

Pokud je vaše dítě žákem naší hlinecké školy, tak vám určitě neuniklo, čím celá škola žila v týdnu od 22. února do 1. března 2015. Přijeli k nám na stáž zahraniční studenti – Jessica z Austrálie, Michelle z Indonésie, Maggie z Číny, Ivette z Mexika, Joanna z Tchaj-wanu a Leonardo z Brazílie! Setkávali se s našimi žáky v jednotlivých třídách, měli připravené velmi zajímavé prezentace o svých zemích, doplněné spoustou obrázků, videí, pohlednic a suvenýrů. Ze tříd se ozývala nejen angličtina, ale i brazilské písně s Leonardovým doprovodem na kytaru, čínské, indonéské, španělské i portugalské pozdravy a jednoduché rozhovory. Děti si zahrály mexické hry, naučily se indonéský a čínský tanec, zkusily si, jak obtížné je psát čínské znaky. Zážitků máme mnoho a je nemožné je všechny vyjmenovat, byl to mimořádný týden od pondělního zahájení po páteční akci Global Village pro žáky, rodiče i veřejnost. Měli jsme radost i z toho, že se naši žáci dokážou nadchnout pro zajímavou věc a obětovat jí svůj volný čas. Zjistili jsme, že máme mezi sebou téměř profesionálního tlumočníka Ríšu Bauera z 9.A, který stážisty provázel na všech akcích od zahájení po nedělní odjezd, dále velmi šikovná děvčata – Evu, která mimo jiné uváděla uvítací slavnost, Sabinu, Barču, Aničku a Verču, ty se postaraly o kulturní vystoupení a všechny ostatní žáky, kteří se o stážisty starali a pomáhali jim s technikou a orientací na naší škole. Za velmi důležitou považujeme i skutečnost, že si naši děti uvědomily, jak zajímavá a krásná je pro cizince naše země, když neváhají cestovat tisíce kilometrů, aby ji poznali. A samozřejmě, jak je důležité učit se cizí jazyky a zbavit se ostychu při jejich používání. Možná jim zároveň stážisté svým příkladem ukázali, že nic není nemožné, stačí jen jít si za svými sny.

Celý projekt byl náročný na přípravu a bez pomoci ostatních bychom jej nemohli zajistit. Chceme poděkovat rodinám, které nejen poskytly ubytování zahraničním studentům, ale také se o ně celý týden vzorně staraly a poskytly jim výborné zázemí a zajímavý program ve volných chvílích. Byli to Báčkovi, Kocábovi, Marečkovi, Svobodovi, Štětkovi a Valkovi. Sedmého účastníka stáže byli připraveni ubytovat Waageovi. Našimi pomocníky se stalo postupně dvanáct studentek týnského gymnázia, které v případě potřeby tlumočily při ukázkách v jednotlivých třídách. Také jim děkujeme a zároveň vedení gymnázia a panu učiteli Bočkovi. Velký dík patří všem ostatním, kteří nám velmi pomohli při přípravách a uskutečnění celé akce – panu starostovi Šnorkovi za podporu, přijetí a ukázku obřadní síně MÚ, pracovníkům muzea za předvedení nové expozice, P. Marku Donnerstagovi za srdečné přivítání a provedení místním kostelem, domu dětí za zapůjčení zvukové aparatury a především baráčníkům za pozvání na místní rychtu a přípravu velmi příjemného posezení s občerstvením a ukázkou krojů, zvyků, tanců a lidové hudby nejen pro stážisty, ale i pro žáky naší školy, kteří je doprovázeli. Poděkování si zaslouží také pan Waage za odborný výklad v angličtině při exkurzi v elektrárně Temelín, rodiče našich žáků, kteří pomohli při přípravách, maminky a paní učitelky, které napekly občerstvení, žáci a učitelé, kteří připravili výzdobu a tělocvičnu na uvítací slavnost, pomáhali při organizaci, připravili kulturní program a dokumentovali celou akci. A na závěr nesmíme a nechceme zapomenout na ty, díky kterým zahraniční stážisté přijeli, a kteří s námi po celou dobu projektu výborně spolupracovali, tedy na mezinárodní studentskou organizaci AIESEC, přesněji její brněnskou pobočku. A samozřejmě moc děkujeme Michelle, Jessice, Ivette, Maggie, Joanně, a Leonardovi, že tu s námi byli!

vedení školy