Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na škole 2022/23

Název kroužku třída Den Čas Vyučující
Volejbal   ST 14:00 – 15.00 hod. Mgr.  Jiřina Koberová
Angličtina   ÚT 12:30 -13:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
    ÚT 13:30 -14:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
    ST 13:30 -14:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
    ČT 12:30 – 13:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
Věda nás baví     zatím neotevřeno Věda nás baví,spol. Praha
JUDO    ČT 13:15 – 14:25 Miroslav Petřík 
Náboženství (nepovinný předmět) I.stupeň   PO 13:00 – 14:00 zatím neotevřeno
/ Mgr. Lenka Staňková