Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na škole

Název kroužku třída Den Čas Vyučující
Volejbal 6. – 9. tř. PO 14:00 – 15.00 Mgr.  Jiřina Koberová
Angličtina PO 12:30 – 13:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
ÚT 13:30 – 14:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
ST 12:20 – 13:20 Mgr. Jaroslava Werbynská
ST 13:30 – 14:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
12:30 – 13:30 Mgr. Jaroslava Werbynská
PC ST 13:15 – 14:15 Mgr. Svatava Báčková
Věda nás baví Zrušeno – COVID – 19
JUDO  Zrušeno – COVID – 19
Výtvarný kroužek ÚT 12:00 – 13:00 Mgr. Alena Šebestová
Náboženství (nepovinný) předmět 2020/2021 – výuka: Mgr. Josef Staněk:
1. ročník Pondělí od 13:00 hod.  učebna na ZŠ Hlinecká
2. ročník
3. ročník
4. ročník Pondělí od 14:00 hod.  učebna v budově ZŠ Vinařického
5. ročník